Pro právníky jsou všechny krize tak trochu požehnáním – Jozef Haládik, Haládik&Partners AK

994 zobrazení

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

Ve dvanáctém díle této ankety jsme oslovili pana Jozefa Haládika, advokáta, který zastává pozici Managing Directora ve společnosti Haládik&Partners, AK, s.r.o.

Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcí na Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

Pro právníky jsou všechny krize tak trochu požehnáním. Lidi i firmy se rozkolísají, proto nutně hledají záchytné body. Z toho vyplývá i agenda k řešení. Zastupuji například asociaci určitých sportovišť, kde se snažíme prosadit jejich znovuotevření při splnění restriktivních opatření. Zastupují také reklamní agentury / média / zadavatele, kde řešíme kromě HR témat primárně storna kampaní a možnosti jejich přesunů formou různých kreditů do budoucna. Zastupuji výrobní závody s 2,500 zaměstnanci, kde opakovaně vysvětluji neustále se měnící povahu nouzového stavu, možnosti omezení výroby, hledání úspor a podpor u mzdových výdajů, nastavení komunikace směrem k home office (docházka, kontrola atp.). Taková běžná krizová právnická agenda.

Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Z pohledu klientů a mé profese by bylo skvělé nastavit jasný právní rámec směřování, co bude česká vláda dělat v horizontu delším než 10 dní. Z tohoto pohledu jsem vkládal poměrně velké naděje do zasedání parlamentu, kde bych očekával otevřenou veřejnou debatu překračující aktuální vývoj, tj. co jako země máme za priority. Je pro nás priorita turismus, tak zachráníme restaurace a hotely, ať to stojí, co to stojí. Je pro nás priorita automobilový průmysl, uděláme vše pro automobilový průmysl. Je pro nás priorita maloobchodní sektor, tak posílíme tento sektor silnými subvencemi k udržení zaměstnanosti. Dnes už totiž jako podnikatelé dokážeme spočítat škody a odhadnout vývoj do budoucna. Tato témata by se měla zcela otevřeně komunikovat. Každý obor by si měl být vědom, že musí začít výrazně tlačit na veřejnost a veřejné instituce, aby právě on byl ten zachráněný. V minulosti se jasně řeklo, že se zavřou doly a pomoc se zaměřila na pomoc horníkům a ne na záchrana dolů. Dnes bychom měli očekávat, že se řekne špinavý průmysl a odvětví s nízkou přidanou hodnotou nebudeme zachraňovat, ale pomůžeme zaměstnancům z tohoto sektoru.

Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Osobně očekávám jako při minulé krizi nárůst práce asi o 30% a pokles příjmů asi 30 %. V oblasti klientů z retailu očekávám, že se zvedne tlak na ještě větší flexibilitu listingu/delistingu dodavatelů, tj. rychlejší a mohutnější dostupnost zboží při zvýšené poptávce a delisting v případě nesplnění těchto podmínek a posílení mechanismů rychlého listingu alternativního zboží. Na straně GDPR a zákaznické podpory se dál prohloubí data mining. Bude se víc propojovat online a off-line svět při využití dat z věrnostních systémům, kdy bude možné nejen oslovit zákazníka, ale rovnou ho nasměřovat do nejbližší prodejny pro optimalizovaný a dostupný nákupní košík.

Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Hlavní prioritou by mělo být cílené a systematické posílení kapacit v zdravotnických zařízeních a ochrana zdraví ohrožených skupin. Pak už bych věřil, že lidi jsou dospělí a umí se chovat odpovědně. V prostorách provozoven bych přikázal jasně komunikovat povolené chování, například nošení roušky, povinné rukavice, dostupná dezinfekce a následně otevřel všechny provozovny od restaurací po obchody. Nejsme přece děti. Neodpovědné osoby bych z provozoven jednoduše vykázal.

Zdroj a koláž: redakce, foto: Haládik&Partners, AK a pixabay.com