Naše pivovary jsou v plném provozu – Tomáš Mráz, Plzeňský Prazdroj

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

V sedmém dílu této ankety jsme oslovili pana Tomáše Mráze, obchodního ředitele společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

1. Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcí na Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

Naše pivovary jsou v plném provozu. V současné době zaznamenáváme zájem téměř výhradně o balené pivo, proto jsme posílili výrobu lahvového a plechovkového piva. Stáčení piva do sudů jsme dočasně pozastavili.

Na nastalou situaci reagujeme i v logistice, posílili jsme distribuci baleného piva do obchodů a obchodních řetězců. Naopak prakticky ustaly dodávky sudového piva, dodávky tankového piva jsme přerušili již před týdnem.

Zároveň se intenzivně bavíme s hospodskými a zjišťujeme jejich aktuální potřeby i možnosti, jak bychom jim v této obtížné situaci mohli pomoci.

Dále se snažíme vynakládat svou energii a prostředky tam, kde můžeme pomoci, například posíláme zdarma nealkoholického piva Birell zdravotníkům a složkám záchranného systému.

Pomohli jsme také odstartovat projekt Zdeňka Pohlreicha „Vaříme nepostradatelným„, který vaří jídlo zdarma pro pražskou záchranku, hasiče a policisty. Ke každému obědu pro zdravotníky a další členy záchranných složek přidá Birell jedno nealkoholické pivo. Zároveň jsme přispěli na rozjezd projektu částkou půl milionu korun na nákup surovin, ze kterých budou restaurace obědy vařit. Birell se také chystá oslovit veřejnost, aby tak pomohl získat další finanční prostředky pro tuto aktivitu.

Snažíme se také pomoci chmelařům, kteří se aktuálně potýkají s nedostatkem pracovníků na chmelnicích. Oslovujeme přes naše kontakty lidi, kteří jsou kvůli mimořádným opatřením bez práce.

2. Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Nejvíce by pomohlo, a to zcela jistě nejen nám, kdybychom věděli, kdy se situace vrátí do normálu, abychom se na to mohli, my i naši zákazníci, připravit. Bohužel to nevíme, proto se soustředíme na to, abychom tuto složitou situaci zvládli. Všechny kapacity věnujeme tomu, abychom našim spotřebitelům dodali naše produkty a zajistili klíčové firemní procesy.

3. Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Situace se neustále vyvíjí, proto nechceme vůbec spekulovat.

4. Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Vládní opatření zásadním způsobem dopadly na segment pohostinství. Proto se intenzivně bavíme s majiteli a provozovateli hospod a hledáme způsoby, jak jim pomoci nejen překlenout toto období, ale jak jim pomoci se znovunastartováním jejich podnikání, až budou moci zase otevřít.

Zdroj a koláž: redakce, foto: Plzeňský Prazdroj a pixabay.com