Rozhovor měsíce – 11/2019 – František Kachlík

Pro rozhovor měsíce listopadu jsme oslovili pana ing. Františka Kachlíka, ředitele Komerčních aktivit ve společnosti Letiště Praha, a.s.  V rozhovoru jsme hovořili především o konceptu downtown shopping at the airport, o Travel Retailu, o ukončeném tendru na provozovatele duty free s 24 obchodními jednotkami a také o projektu plastic free airport.

————

Můžete nám prosím popsat svůj profesní „let“, jehož poslední etapou je Letiště Praha a co zde máte na starosti?

Mám bohatou kariéru v rámci real estate, kdy jsem pracoval pro největší světové investiční fondy. Na letiště jsem přišel z retailové skupiny Vermont Holding a. s., kde jsem byl ve funkci managing directora pro Českou republiku a také jsem byl zodpovědný za development jednotlivých značek v rámci CEE. Do regionu jsme přivedli cca 13 značek, a právě na této funkci se pro mě stal retail skutečným zážitkem a srdcovou záležitostí. Na Letišti Praha jsem rok a půl a zastávám funkci ředitele organizační jednotky Komerční aktivity.

Ing, František Kachlík, ředitel Komerčních aktivit a Denisa Hejtmánková,
Specialista externí a interní komunikace

Jako hlavní poslání letiště vidíte snižovat stres cestujících, jak tomu máme rozumět a jak to děláte?

Jedním z našich hlavních poslání je přinést cestujícímu zážitek i tam, kde se mohl cítit ve stresu, například při průchodu letištěm a před nástupem na let. Průchod letištěm proto neustále zjednodušujeme a vylepšujeme. Chceme, aby zde cestující před cestou našel vše, co potřebuje. Máme tady nejen obchody, ale také lékárny, restaurace, kavárny, novinové stánky nebo prodejnu obuvi. Nově se také budeme soustředit více na zábavu, tedy aby mohl cestující na letišti kvalitně strávit i volné chvíle.

Prodej na letišti označujete jako třetí nohu prodeje – tzv. Travel Retail. Jak se liší od zbylých dvou, tj. Full Price a Outletu?

V travel retailu máme velikou výhodu v tom, že můžeme pracovat s exaktními daty, která nám říkají, kolik cestujících projde letištěm, kdy zhruba to bude, jak dlouho se u nás zdrží a kam asi poletí. Díky tomu můžeme cestujícím poskytnout tu nejlepší službu.

Snažíte se změnit vnímání letiště jako předraženého OC. Ale malé pivo za 89 Kč tak Češi opravdu vnímají…

Na Letišti Praha provozujeme i naše vlastní restaurace, kde si můžete vybrat v denní nabídce z až deseti pokrmů české i mezinárodní kuchyně za ceny od 95 Kč. Není tedy pravda, že se na letišti nenajíte či nenapijete za nižší ceny. Restauraci Praha najdete na Terminálu 1, jak ve veřejné, tak v neveřejné části letiště. Ve veřejné části můžete v letních měsících posedět i na otevřené terase s výhledem na plochu. Co se týče pití, tak ceny v automatech se pohybují za vodu do jednoho eura.  

Plánujete spustit koncept „downtown shopping at the airport“. Co to bude?

Chceme do budoucna dávat možnost vstoupit na letiště i novým konceptům pro jednotlivé segmenty cestujících, které tu dříve nebyly a ani je nenapadlo, že by být mohly, nabízíme jim možnost showroomingu, či pop-up stores. Souběžně s tím oslovujeme silné online retail platformy s cílem vytvoření Marketplace. Zaměřujeme se na využití silných stránek letiště, tedy znalost segmentace cestujících, možnost nákupu bez DPH a samotného času, který na letišti musí cestující strávit. Cílem je obrátit tento čas čekání naopak v příležitost, zážitek a motivaci cestujících, aby přijeli na letiště dříve. Proč bych si na letišti nemohl díky novým technologiím koupit nábytek, nebo sekačku na trávu? Sednout na letadlo a než dojedu domů, tak budu mít sekačku přistavenou na svém trávníku…

Nedávno jste ukončili tendr na provozovatele duty free s 24 obchodními jednotkami. Popište nám prosím, jak se obchody duty free změní?

V první řadě bych rád vyzdvihl fakt, že Duty Free Tendr byl největším tendrem v historii neleteckého obchodu Letiště Praha. Společně s obchodními jednotkami, zahrnutými ve zmiňovaném tenderu, dojde v roce 2020 k přestavbě a vylepšení až 50 % z celkového počtu obchodních jednotek na letišti. Čeká nás tedy krásný rok plný novinek, nových produktů a zážitků pro cestující.

Vítězem tohoto koncesního řízení na provozovatele duty free obchodů se v červnu tohoto roku stala společnost Lagardere (více jsme o tomto výběrovém řízení psali zde – pozn.redakce) . Po přestavbě, která začne na začátku roku 2020, získají prodejny nový, stylový a moderní design. Ten bude poprvé představený právě v Praze. Podoba obchodů, včetně vybavení bude zřetelně odkazovat na Prahu a Českou republiku, její historii, architekturu a umění. Velký důraz se bude klást také na nabídku lokálních produktů. Celkem nabídnou duty free obchody cestujícím přibližně 800 značek, z toho 140 bude úplně nových. Více než 80 značek bude lokálních, z toho 32 se na pražském letišti objeví nově. Více než 90 exkluzivních produktových řad bude k dostání pouze na letišti. Změní se ale taky třeba jazyková vybavenost personálu, který bude nově ovládat i vybrané asijské jazyky.  

Vizualizace projektu ukazuje opravdu velké LCD plochy, proč jdete touto cestou?

Naším cílem je jít cestou digitalizace a tímto způsobem efektivně pracovat s konkrétními segmenty cestujících. Jelikož máme dobře zmapovaný průchod cestujících letištěm, můžeme je přesně zacílit. Právě díky znalosti cestujících a jejich toku můžeme například skvěle využít LCD shop front při vchodu do duty free a opatřit je obsahem podle konkrétní skupiny cestujících, kteří se v prostoru zrovna nacházejí. Když například víme, že letí cestující do Ruska, přenastavíme upozornění do azbuky a zacílíme nabídku přímo na ně. Když poletí linka do Číny, změníme obsah na nabídku, o které víme, že čínské cestující nejvíce zajímá.

Hovoříte o letišti jako o zóně vhodné pro maximální digitalizaci retailu. Proč?

V dnešní době je důležité znát vhodná data a umět je správně cílit, to se nám na letišti daří. Snažíme se do klasického impulzního nákupu, který tu stále převládá, přidat i nákup plánovaný. Jsme důležitým bodem na zákaznické cestě – od nákupu letenky až po návrat domů. Primární účel, proč cestující navštěvují stránky letiště je cesta (konkrétně let). Nicméně na této cestě si potřebuje naplánovat, nebo zjistit, i další informace. Jasně to například ukazují cestující z Asie, kteří si v momentu nákupu letenky několik měsíců dopředu rezervují i balení zavazadel. Cílem letiště je agregovat všechny tyto služby a produkty pod jednu střechu a tou nejjednodušší až intuitivní cestou umožnit cestujícím přepravu, nabídnout služby, produkty a zážitek.

Líbí se nám Váš plán na „plastic free airport“, o čem je?

Naší dlouhodobou strategií je snižovat dopady na životní prostředí. Přestože Evropský parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021, přicházíme už teď se svou vlastní iniciativou pod názvem Plasty už neletí. Projekt se oficiálně spouští právě teď. V rámci projektu jsme zavedli zejména snížení plastových lahví: k tomu slouží systém výlevek a pítek a potom jsme například omezili nabídky plastových reklamních předmětů. K omezování jednorázových plastů motivujeme i naše nájemce. Jako první se k iniciativě připojila společnost Lagardere provozující některé letištní obchody a restaurace. Ta přišla s návrhem na zavedení zálohovaných kelímků na nápoje.

Letecká doprava bývá označována jako velmi neekologická. Jaký je Váš názor?

Letecká doprava nepatří rozhodně k hlavním přispěvatelům globálního oteplování. Podle IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu) a IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) se letecká doprava podílí pouze 2 % na světových emisích CO2. Navíc díky novým technologiím se neustále snižuje průměrná spotřeba paliva u moderních letadel. Kromě toho letištní infrastruktura (i ta navazující) je mnohonásobně menší, než například dálnice či dráhy pro vlaky, které významně rozdělují krajinu a ničí tak cennou biodiverzitu.

Pro focení jste vybral podle Vás nejšťastnější místo v ČR. Které to je a proč?

Fotka je z příletové haly na Terminálu 1 a za nejšťastnější místo v České republice jej označuje náš předseda představenstva. Rozhodně s ním souhlasím, protože zde jsme občas svědky skutečně dojemných setkání. Doporučuji se podívat na video k našemu 80. výročí s názvem Příběh letiště, kde je spousta známých osobností, ale také obyčejných lidských příběhů. To přesně vystihuje atmosféru, kterou letiště má.

Naše poslední otázka vždy směřuje do nepracovního života. Čím je naplněn u Vás?

Nerad odděluji pracovní a soukromý život. Mám to štěstí, že mne práce baví a je zároveň i mým koníčkem. Snažím se respektovat work life balance (rodina – práce – sport – zábava). Nicméně mojí hlavní náplní a radostí je rodina, žena a dvě krásné veselé malé holčičky, které nám momentálně dávají „pěkně zabrat“ J.

Děkuji Vám, pane Kachlíku, za rozhovor a přeji Vám a Vaší společnosti úspěšný zbytek roku 2019.

Za redakci se ptal Jiří Beran.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010