Rozhovor měsíce – 10/2019 – Petr Šimek

Pro rozhovor měsíce října jsme oslovili pana Petra Šimka, který je Managing Directorem společnosti WELLEN, a.s., navíc i čerstvým prezidentem asociace POPAI CE.  V rozhovoru jsme hovořili především o společnosti WELLEN, kamenných prodejnách, retailovém „trojúhelníku“, o e-commerce a virtuální realitě.

Můžete prosím, pane Šimku, stručně charakterizovat společnost WELLEN?

WELLEN je trhu od roku 2004. Z malé agentury čítající pár členů se postupně rozrostl na důležitého hráče v regionu CE, s velmi komplexním řešením retailových projektů. Od strategie, designu a komunikace v místě prodeje, až po výrobu a instalaci jednotlivých prvků.


Před 5 lety jste se začal výrazněji angažovat v POPAI – co je zde Vaším cílem?
Obecně mi jde o podporu odvětví RETAIL. Je občas až úsměvné, jak se někteří na tento nepostradatelný komunikační nástroj dívají. Už nejde pouze o podlahovou samolepku nebo klepající se wobbler. Naopak, je to místo, které v mnoha ohledech převyšuje ostatní konvenční kanály.

Podnikáte i v Kanadě – jak to vzniklo a jak se Vám tam daří?
Moje manželka je z Kanady a WELLEN má historicky vazby přímo do Toronta. Například Vodafone, dříve Oskar, byl vlastněn kanadskými investory, a ti měli s WELLENem dobré zkušenosti. V Kanadě jsme spíše butique agenturou, i když máme zkušenost s mobilním operátorem Freedom Mobile nebo fashion značkou Moose Knuckles.

Kamennou prodejnou nazýváte 3D billboardem, jak tomu máme rozumět?
Možná jsem to již zmínil výše. Z mého pohledu je to nejdůležitější komunikační nástroj. Je to místo, které zákazníkům dokáže prodat zboží, současně jim ale dokáže zprostředkovat vztah. RETAIL je stejně tak i mediální kanál, který v dnešní přesycené době nabízí možnost se do vaší značky zamilovat při první návštěvě. Například pomocí všech pěti smyslů. To žádný jiný formát neumí.

V současnosti pracujete na VŠE na své disertaci. Jaké je její téma a čím se zabývá?
Zajímám se o sociální a kulturní aspekt nakupování. V dnešní globalizované době je cítit trend návratu ke „kořenům“. A hodnoty, ve kterých jsme vyrůstali a které jsou součástí našich vzpomínek mohou tyto aktivity ovlivnit.

Mluvíte o retailovém „trojúhelníku“ prostředí-značka-lidé. Přibližte nám prosím tento svůj model.
Značka obecně definuje vše, a to včetně prostředí a komunikace v prodejně. Proč existuje a co mi může nabídnout. Jak je jiná než ta vedle a proč interiér vypadá zrovna tak, jak vypadá. A byť je cena v našich luzích a hájích stále svatým grálem, v budoucnu to může být jinak. Značka současně definuje, jaký typ personálu obchod zaměstnává a jak se má k zákazníkům chovat. Chápu, není to v dnešní době úplně jednoduché, ale je to například právě ten důvod, proč lidé chodí do Lidlu a ne jinam.

Jak se díváte na obavy kamenných prodejen z e-commerce?
Není se čeho bát. E-commerce si již dlouho otevírá kamenné prodejny a naopak. Jde pouze o 2 různé způsoby distribuce. Pouze jejich kombinace je správnou cestou. Jen je škoda, že to pořád mnoho lidí chápe jako konkurenci než jak možnost, jak se navzájem inspirovat.

Připravujete experiment ve virtuální realitě – o co půjde?
WELLEN se nově etabluje na trhu digitálních technologií pro retail a jedna ze součástí je i možnost využití virtuální reality. A to nejenom pro prezentace konceptů jako takových, ale i z pohledu analýzy a vyhodnocení kampaní. Máme vlastní vývoj a neotřelé nápady. Musíme se naučit retail měřit. A na tom teď nově pracujeme.

Jak vidíte roli AČRA a AKA ve vazbě na POS reklamu?
Myslím, že bychom spolu měli více hovořit. Asociace jsou důležitým nástrojem na podporu odvětví, ale mám pocit, že si každý zbytečně kolíkujeme teritorium. Ano, historicky jsme byli od sebe dál, ale dnešní holistický pohled a komplexní cílení na zákazníky tomu v mnoha ohledech nepomáhá.

Závěr našich rozhovorů tradičně směřuje do oblasti zájmů a volného času – jak je tomu u Vás?
Aktuálně mě trochu pohlcuje studium, ale vlastně je to uzavřený kruh, který doplňuje moje profesní zaměření. Rodina je vždy klidným přístavem na doplnění energie.

Děkuji Vám, pane Šimku, za rozhovor, gratuluji k Vašemu zvolení do nejvyšší pozice v asociaci POPAI CE a přeji Vám a Vaší společnosti úspěšný zbytek roku 2019.

Za redakci se ptal Jiří Beran.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010