Rozhovor měsíce – Marek Končitík

Pro lednový rozhovor měsíce jsme tentokrát oslovili pana Marka Končitíka, který zastává pozici Sales and Marketing Director ve fullservisové POP komunikační agentuře Dago, s.r.o.

 

 

 

Před pár dny vyhrála Vaše realizace ORION ocenění In store realizace měsíce prosince 2015. Můžete se s námi, pane Končitíku, podělit o informace ohledně její vzniku?

Vývoj tohoto endapu nebyl nijak jednoduchý. Nejdříve bylo nutné pochopit samotnou značku Orion, která je založena na hutné čokoládě a tradici. Také jsme se snažili nalézt důležité atributy stojanu, které by jej dostatečně demonstrovaly a odlišily jej od současných. Tyto atributy jsou – hvězda Orion, modrá barva, svícení, lesk, lesklá čokoláda, vodopád a fotografie ženy.  Produkci koordinovali 3D grafici, technologové a konstruktéři. Základem celého řešení je laminový korpus ve vysokém lesku doplněný o 3D elementy, svícení a jednotlivé prvky jako je čokoláda ze dřeva ve vysokém lesku.

 

V této soutěži se posuzují tři kritéria – kreativní zpracování, produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje. Pro zadavatele je jistě rozhodující třetí kritérium. Pro tvůrce a realizátora zase jsou stěžejní ostatní dvě kritéria, která podpoří konečné provedení realizace. Převažují u Vás zadavatelé s pevným a jasným zadáním (například s argumentem, že to tak dělali vždy) anebo chtějí získat pro své realizace nové podněty zvenčí?

Zákazníci společnosti Dago jsou velmi nároční. Parametrů, které finálně hodnotí je mnohem víc. Nejde pouze o technické provedení a zaujetí samotného manažera či pochopení značky. Často je pro ně důležité zhodnocení celé cesty nákupního procesu, dosažení cíle projektu či zobrazení atributů, které značku jednoznačně odliší. Mezi další preferované atributy lze také zařadit „netradiční nápad“ s jednoznačným odlišením se v kategorii a marketingové pochopení brandu. Obecně lze říci, že doba, kdy zadání bylo založeno pouze na nápadu a technickém zpracování je již dávno pryč. Osobně mám pocit, že zákazníci jsou čím dál náročnější a jejich zadání vždy posunují POS o krok dále.

 

 

Liší se výrazně tato oceněná kampaň od ostatních, které pro vnitřní interiéry prodejen navrhujete a vytváříte?   

Tato realizace je hezká svým zpracováním a samotným pochopením brandu. Nemyslím si však, že by se příliš odlišovala. Nicméně každý projekt má „svůj vlastní příběh“ či „cíl“. Pokud jej manažer pochopí, pak dokáže spolu s designérem připravit řešení, které nejenže potěší zákazníka v prodejně, ale také naplní očekávání našeho klienta. Tento stojan je netradičně zpracovaný. Obsahuje středový čokopád a boční leštěné čokolády. Technicky je na vysoké úrovni zpracování se zaměřením na detaily.

 

 

Vaše agentura Dago získává odborná ocenění pravidelně, například jako Absolutní vítěz POPAI AWARDS 2015 s realizací Pojízdný bar Loď Captain Morgan. Jak vnímáte tato ocenění?

Na toto ocenění jsme velmi hrdi. Manažer, který projekt v Dagu zpracovával, byl oceněním velmi potěšen. Projektu věnoval bezmála půl roku intenzivní práce, a to jak na technické a projektové přípravě (elektro, voda, výkresová dokumentace, povolení pro užití na silnicích, bezpečnost práce, …), tak také v produkční části. Ocenění, které jsme získali, bylo vyvrcholením velkého úsilí, které celý team projektu věnoval.

 

 

Podle výsledků rozsáhlého výzkumu Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 realizovaného asociací POPAI Central Europe a agenturou Ipsos, který se konal v supermarketech a hypermarketech, vyplývá, že mezi vnitřními POP medii se nejčastěji v českém prostředí používá podlahový stojan, regálové čelo a paletový ostrov. Která POP média jsou pro Vaše zadavatele nejoblíbenější a existují i taková, která zadavatelé moc nevyužívají, ale jsou oblíbená u Vás jako agentury (třeba moderností, PR dosahem a podobně)? Co jim případně brání k prosazení u zadavatelů?

Mezi tradiční POS opravdu můžeme zařadit stojany či paletové ostrovy. Na druhou stranu zákazníci hledají další zviditelnění se a vytváří POS, která nejsou běžná. Příkladem je využití velikonoc, vánoc, dnů otců, dne sousedů, apod. Zpracování se nenese pouze v obrandovaném nosiči, ale vytváří příběh, který na prodejně zaujme a vytvoří atmosféru. Příkladem jsou velikonoce, kdy můžeme vidět prostorový stojan velkých rozměrů, který je vytvořen v duchu zamilovaných. Design je kompletně nakreslený Dagem, kdy 2 milenci si předávají produktová srdíčka. Srdíčka, která jsou dokola celého stojanu a pulzují či svítí. Barevnost není založena na brandu, ale na emočním příběhu dvou lidí, kteří se mají rádi. Myslím, že brzy uvidíme POS, které nás nebudou nutit kupovat, ale budou nás lákat svým jedinečným zpracováním a hezkým příběhem.

 

 

Vaše fullservisová POP komunikační agentura je na trhu od roku 1993. Co Vám za toto dlouhé období pomohlo se na trhu nejen udržet, ale i růst?

Společnost Dago je založena na skvělém teamu lidí. Všichni, kteří v něm pracují, přenáší do projektů kus sebe. Na každém díle, či klientovi nám záleží. Tomu odpovídá design, který je velmi originální, a také kvalita výsledných projektů.

 

 

Vaše agentura je členem POPAI CE. V čem nejvíce toto členství pomáhá? Co byste poradil společnostem z oboru, které uvažují o možném členství v této oborové asociaci?

POPAI je skutečně nepostradatelnou součástí naší denní práce. Díky ní je možné získat celou řadu oborových informací, informací o trendech, novinkách či skvělé práci naší konkurence. Rozhodně doporučujeme stát se členem této asociace.

 

 

Které novinky v moderních výrobních technologiích jsou nejžhavější a jaké trendy očekáváte v následujících letech?  

Nejde ani tak o technické řešení, jako o nápad. Základem je dobrý grafický návrh, který by neměl vycházet z toho, co jste již na trhu viděli. Měl by respektovat značku a celkově by ji měl posunout o krok dál. Osobně největší důraz kladu na grafiky a 3D design. Právě ony jsou základem dobrého výstupu, který můžete denně vidět v obchodech. Trendy je velmi náročné určit. ČR patří mezi země, kde je snad nejvíce typů POS materiálů, které jsem kde viděl. Každý klient má jiná specifika a vždy je nutné vycházet ze samotného zacílení značky.

 

 

Zaměřujete se jak na vnitřní POP media, tak také na venkovní a i speciální. Jaká u zadavatelů převažují v současnosti a jak to vidíte ve výhledu několika let?  

Myslím, že typově je více interiérových POS materiálů, než-li exteriérových. Již v posledních několika letech vidíme u POS materiálů velký útlum exteriérové reklamy. Důvod je jednoduchý – nákup či spotřeba neprobíhá venku, ale vevnitř. Proto naši zadavatelé cílí na interiér.

 

 

Jako agentura máte nejen svoji vlastní výrobu, ale také svůj designerský tým. Je těžké v současné době získat a udržet si tyto odborníky? Je pro Vás lepší přijmout hotové designery nebo si je vychovávat vlastní cestou? 

Bohužel se nám neosvědčila cesta přijmout již hotové designéry. Jejich kreativita je značně zformovaná a mám pocit, že bohužel i utlumena. Raději přijímáme designéry, které si sami vychováme a zaškolíme systémem Dago. Co se produkce týče, je to obdobné. Najít hotového odborníka, který by nebyl velmi úzce profilovaný pouze na jednu činnost, ale měl větší rozhled, je skutečně obrovský problém.

 

 

Vaše pozice obchodního a marketingového ředitele je pane Končitíku jistě náročná na čas a také na stres. Jakým způsobem relaxujete a nabíráte novou energii? A co Vás motivuje k další práci?

Toto je otázka, kterou nemám rád. 🙂 Bohužel není čas na sport, přátele a mnohdy ani na rodinu. Budete se divit, ale mým největším koníčkem je mi práce. Pracuji standardně 12-16 hodin denně. Trošku bych Dago přirovnal ke gamblingu – čím víc hrajete, tím víc chcete hrát. To platí i pro nás. Projekty jsou nesmírně krásné a práce s nimi je skutečným potěšením. Ti, kteří to v Dagu poznali, vám to rádi potvrdí.

 

 

Můžete našemu  portálu prosím prozradit, jaké novinky připravujete pro své klienty v tomto roce a na co se případně mohou těšit i návštěvníci našeho portálu?  

Věřím, že tento rok přinese mnoho novinek. Uvidíte nové typy endcapů zaměřené na emoce, paletové ostrovy zaměřené na období, stojany zpracované velmi netradičním způsobem, nové typy POS, různé realizace v regálech, pohybové senzory ve stojanech, atd.
Výčet by byl skutečně dlouhý. Fakticky lze říci, že se máte na co těšit.

 

Děkuji Vám, pane Končitíku, za rozhovor a přeji Vám i Vaší společnosti úspěšný celý rok 2016.

Za redakci se ptal Miroslav Oupic

 

 

 

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner