Jak provádět maloobchodní expanze a přitom udržet náklady na uzdě?

3732 zobrazení

Jakým technologickým problémům čelí v současnosti maloobchodníci, kteří se rozhodnou provést svoji maloobchodní expanzi?  

Současné maloobchodní expanze jsou nejčastěji založené na otevírání nových prodejen. Před každou takovouto expanzí musí mít maloobchodník nejen optimismus, že se celá akce povede, ale také schválené plány, které zahrnují všechny aspekty vedoucí ke konečnému růstu obratu a zisku. V případě rozšíření maloobchodní sítě mohou nastat různé problémy, z nichž ten největší může nastat v logistice. Proto je velmi dobré mít pevný plán pro zajištění hladkého fungování nově otevíraných prodejen, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o jednu nebo o sto nových prodejen. Britská společnost Barron McCann, která je nezávislým poskytovatelem IT služeb, specializující se na bezpečnou instalaci a podporu distribuovaných IT systémů, zapojila do svého výzkumu řadu běžných maloobchodníků s cílem vymyslet plán pro plynulé expanze na retailovém trhu. Výsledkem je pak stanovení osmi stupňového plánu, který maloobchodníkům umožní plynulé provedení expanze při kontrole vynaložených nákladů.

SW - smaller

 

Z jakých částí se tento osmi stupňový plán skládá?

1) Výběr správného hardwaru

Rozšíření transakcí na prodejně může s sebou přinést nové možnosti jen v tom případě, že se využijí dostupné moderní technologie a nastaví se správně reporting ze všech rozšířených prodejen. Aby bylo možné posoudit nejvhodnější řešení, je třeba využít nezávislého neutrálního zdroje před samotnými výrobci, neboť oni jen málokdy doporučí konkurenční značku před vlastní, i když by to bylo pro maloobchodníka optimální řešení.

2) Včasné posouzení všech IT technologií

Existuje mnoho faktorů, které mohou mít vliv na volbu vhodného IT vybavení pro novou prodejnu. Je třeba předem provést audit, který zmapuje, co již má maloobchodník, a zjistí, co pro expanzi potřebuje. Informace z tohoto auditu mu umožní nákladově efektivní plánování všech částí expanze. U všech nových projektů by mela být vypracována detailní dokumentace, stanoven roll-out program (přenesení stávajících procesů na nové prodejny), vypracován popis řízení a zavádění změn a v neposlední řadě by měl být také vytvořen krizový scénář.

3) Určení klíčových odpovědností

Když nastavujete pravidla pro novou prodejnu, musíte mít jasnou představu o tom, kdo je za co i při provádění expanze odpovědný. Často preferovaným řešením při expanzích je využití pracovníků externí firmy, kteří jsou vyškoleni pro různé odborné IT služby, jako například poskytování spolehlivé a konzistentní migrace dat, přizpůsobení hardwaru konkrétnímu zvolenému řešení, nahrání nových dat nebo testování maloobchodní sítě.  Využitím externí firmy se může maloobchodník více zaměřit na další činnosti související s expanzí. Samozřejmě je důležité si naplánovat, kdo bude mít odpovědnost v prvních kritických dnech po otevření nových prodejen.

4) Koupení nebo rekonstrukce stávajícího hardwaru?

Je třeba zvážit, zda nové prodejny budou mít zbrusu nová zařízení nebo se vyplatí použít stávající nepoužívaný hardware z jiných prodejen. Vyplatí se zjistit výhody a nevýhody recyklace stávajícího hardwaru v celé prodejní síti, neboť se zde mohou objevit velmi významné úspory. Pokud při expanzi maloobchodník využije stávající IT dodavatele, mohou mu v rámci dlouhodobé spolupráce nabídnout slevy, případně dodat dodatečné služby za lepší ceny, případně zdarma. V současné době rychlých změn, jsou zákazníci stále více nároční, proto je třeba zkontrolovat stávající IT systémy, zda zvládnou nárůst dalších zákaznických požadavků. Z tohoto důvodu je třeba přezkoumat firemní stávající předpisy, smlouvy a i dodavatele.

5) Je třeba změnit bezpečnostní potřeby?

Pro maloobchodníky jsou stále obrovským problémem platební systémy (PCI Compliance), jako například P2PE (Point to Point šifrování). I když to jsou standardy, které banky po všech maloobchodnících žádají, jsou drahé a někteří maloobchodníci stále více přemýšlejí, zda se jim to s vysokými zaváděcími náklady vůbec vyplatí. Nicméně, jak roste počet jejich prodejen, tyto standardy si nemohou dovolit ignorovat. Dobrou zprávou pro obchodníky je, že v současné době existuje i spousta flexibilní řešení, která umožňují standardu P2PE vyhovět a zároveň používat stávajícími postupy a procesy.

6) Kdo bude školit zaměstnance a v jakém rozsahu?

Všichni noví zaměstnanci musejí absolvovat včasné základní školení na nových prodejnách, aby mohl být zajištěný bezproblémový chod prodejny již od prvního dne.  Mnozí prodejci často podceňují úroveň nebo rozsah potřebného školení zaměstnanců a zaměřují se především jen na školení pokladních. Například Společnost Barron McCann zjistila u jednoho významného maloobchodního zákazníka, že plných osm tisíc dotazů na IT podporu z celkových měsíčních dvanácti tisíc se týkalo problémů související jen s tiskárnou! Problém je v tom, že školení probíhají většinou jen lokálně a jen postupně od jednoho pracovníka ke druhému (v závislosti na jeho časových možnostech). Takže pokud bude školení řádně připraveno a zahrne více pracovníků najednou, především pokud má maloobchodní síť větší množství prodejen, v dlouhodobém horizontu tato školení ušetří významné finanční částky.

7) Zjištění potřeb na technickou podporu

I přes sebelepší naplánování všech procesů spojených s expanzí, se mohou vyskytnout problémy. Případně se něco během expanze pokazí.  Z tohoto důvodu je třeba mít kvalitní technickou podporu a především je třeba dopředu určit, jakým způsobem bude řešena. Rozhodnete-li se maloobchodník využívat technickou podporu interně (in-house), musí se ujistit, že stávající IT zaměstnanci mají dostatečný odborný přehled a také zda kapacity budou vyhovovat i v případě nových prodejen, neboť poptávka po technické podpoře se zcela jistě zvýší. Budou přibývat dotazy z nových prodejen a od nových zaměstnanců, dotazy na implementaci nových řešení i na použití stávajících řešeních na nových prodejnách. Celkem lehce pak může dojít k zahlcení interní technické podpory, což zapříčiní dlouhé čekací lhůty na pomoc. Tato situace je škodlivá jak pro nové, tak i stávající prodejny. V tomto případě je vhodné se poohlédnout po IT společnosti, která pro maloobchodníka zajistí tuto rozšířenější technickou podporu, což je z dlouhodobého hlediska i nákladově efektivnější v důsledku kvality poskytnuté podpory a také rychlejší doby odezvy.

 8) Zvážit preventivní opatření s cílem zajistit konzistentní výkon

Jak počet prodejen v maloobchodním řetězci roste, je třeba přijmout preventivní opatření s cílem zajistit, aby IT systémy zůstaly v provozu po maximálně dlouhý čas, jak je to jen možné.  Tyto systémy se v dalších dnech po expanzi mohou vrátit pod kontrolu interního IT oddělení nebo i je může i nadále obsluhovat externí firma. Někteří dodavatelé IT služeb mohou maloobchodníkovi poskytnout samostatný tým „inteligentní preventivní údržby“, tedy IT odborníků, kteří v dohodnutých termínech a časech vstoupí do systémů za účelem provedení jeho čištění nebo za účelem základních oprav a úprav. Ať už se rozhodne maloobchodník pro interní IT oddělení nebo externí firmu, je třeba dát velký důraz především na snížení počtu selhání systému, zvýšení jeho spolehlivosti a dostatečné zálohování dat. Toto vše je nutné pro chránění IT systémů v oblastech a době, kdy jeho výpadek může mít vážný dopad na provoz celého maloobchodního řetězce, tedy i na velikost celkového prodeje.

 

Zdroj: www.myretailmedia.com

RELATED ITEMS