Tesco v rámci své konference vyzvalo k ustavení pracovní skupiny zaměřené na problematiku plýtvání potravinami

Podle exkluzivního průzkumu* společnosti Tesco jsou si Češi vědomi své odpovědnosti za plýtvání potravinami. Obchodní řetězce by pak podle respondentů měly tuto otázku řešit hned jako druzí v pořadí. 
tesco-logo

Společnost Tesco se dlouhodobě profiluje jako jeden z klíčových hráčů na poli prevence plýtvání potravinami, a to nejen na základě spolupráce s lokálními dodavateli, ale také zapojením zákazníků i celých komunit, ve kterých působí. Tesco si je však vědomo toho, že tento celospolečenský problém není žádná firma nebo instituce schopna vyřešit sama.

BPS_logo

Ve spolupráci s platformou pro odpovědné podnikání v ČR, Byznysem pro společnost, se proto rozhodla uspořádat 28.listopadu 2016 na Britském velvyslanectví v Praze odbornou konferenci pod názvem Žádné jídlo nazmar, v jejímž rámci vyzvala k vytvoření pracovní skupiny, která by se na toto téma detailněji zaměřila.

„Jakožto prodejce potravin s dvěma sty obchodů po celé České republice si uvědomujeme, že máme možnost plýtvání potravinami pozitivně ovlivnit, nedokážeme jej však vyřešit sami,“ říká Patrik Dojčinovič, komerční ředitel společnosti Tesco pro region střední Evropy a dodává: „Rozhodli jsme se proto uspořádat odbornou konferenci a prostřednictvím ní oslovit další významné partnery, se kterými budeme moci spolupracovat na přípravě strategického plánu pro boj s tímto závažným celospolečenským problémem.“

Podle průzkumu realizovaného společností Tesco je si problematiky plýtvání potravinami vědoma i široká veřejnost. Ačkoliv naprostá většina dotázaných by se neoznačila za osobu plýtvající potravinami (92 %), pouze 5 % osob nevyhazuje žádné jídlo. Více než polovina respondentů (54 %) likviduje prošlé potraviny jednou a méněkrát do měsíce, více než čtvrtina (27 %) dokonce několikrát do měsíce. Za týden pak 82 % Čechů vyhodí potraviny v hodnotě do 50 korun. Nejčastěji se mezi nimi objevují rychle se kazící potraviny jako ovoce a zelenina (68 %), pečivo (52 %) nebo mléčné výrobky (33 %).

Aby Češi eliminovali riziko, že potraviny nestihnou spotřebovat, dělají raději častější a menší nákupy (50 %). Stejně tak častěji sahají po menších baleních (53 %) než po jednom velkém. Svoje nákupy také plánují tak, aby se prošlých potravin nemuseli následně zbavovat (63 %), i když přiznávají, že se to ne vždy vydaří.

Respondenti zároveň připouští, že za plýtvání nesou odpovědnost v první řadě oni sami (59 %), jakožto koncoví spotřebitelé. Za další subjekty, které by měli tuto problematiku nejvíce řešit, pak považují obchodní řetězce (51 %), následují restaurace a pohostinství (23 %) nebo potravinářské firmy (14 %). Více než třetina dotázaných (39 %) se pak shodla na tom, že by jim pomohlo šíření osvěty v oblasti správného uchovávání potravin.

* Průzkum společnosti Dunnhumby pro Tesco se uskutečnil v listopadu 2016. Účastnilo se jej 439 respondentů.

 

Zdroj: Tesco Stores ČR

Foto: pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010