POS jako nosič dynamické cenovky

Už se mnoho napsalo o výhodách dynamické cenotvorby pro „spot“ – okamžité nákupy. Dokonce v oblasti online je to jedna z preferovaných cest, jak motivovat zákazníka k okamžitému nákupu. Proč to ale neděláme v kamenných obchodech? Co nám v tom brání? Tomu se budeme věnovat v tomto článku. Prakticky se jedná o komunikační problém.

Komunikace dynamické ceny

Komunikace dynamické ceny na POS může řetězec realizovat prostřednictvím zobrazovacích led panelů. Možnosti pro stanovení dynamické ceny jsou přitom téměř neomezené. Např. u určitého sortimentu se může měnit cena dle množství zákazníků v prodejně, dle dne v týdnu, dle prodejního času, či dle skladových zásob zboží. Samotná délka platnosti ceny, tj. do kdy musí dojít k dokončení nákupu, může být vyznačena přímo u stanovené ceny zboží.

Dále může řetězec dynamickou cenu komunikovat i prostřednictvím nejrůznějších tiskovin řetězce, kde se u vybraného zboží uvede rozpětí dynamické ceny, namísto pevné ceny a zákazník tak dostane předem informaci, že cena zboží se pohybuje v cenovém rozpětí.

Na závěr komunikace dynamické ceny může proběhnout i prostřednictví aplikace konkrétního řetězce, kde bude uvedeno, za jakých podmínek má zboží určitou cenu a na jakou dobu.

Pro fajnšmekry může být tento koncept dál rozvinut do různých gamifikačních struktur, kde se zákazník zúčastňuje již her o nejlepší ceny zboží na POS.

Určení dynamické ceny

Samozřejmě není to řetězec, kdo bude nést konečnou odpovědnost za tvorbu dynamické ceny. Tím bude dodavatel řetězce, který bude prostřednictvím dynamické cenotvorby lákat k okamžitému nákupu zákazníky na POS.

Pro tento účel pověří dodavatel reklamní agenturu, která spravuje jeho POS. Tato reklamní agentura spolu s nastavením POS nastaví v řetězci i pravidla dynamické cenotvorby a sladí komunikační kanál dodavatel – řetězec – zákazník tak, aby nedocházelo k omylům kolem určitosti ceny z pohledu zákazníka.

Cesta od regálu k pokladně

Cesta zboží od regálu k pokladně je klíčovým prvkem dynamické cenotvorby. Proto je klíčové, aby u ceny byl jasně uveden časový údaj o trvání platnosti této ceny. Tj. do jakého času musí být nákup dokončen, aby zákazník na cenu dosáhl a po jejím uplynutí už platí původní cena. Toto úskalí se dá vyřešit limitací platnosti na den nebo na oddělené celky dne, např. dopoledne, odpoledne, do uzavření prodejny, do výprodeje zboží apod.

Technicky by neměl být problém na straně řetězce přidat časový údaj k platnosti ceny tak, jak je to dostupné i dnes při časových slevách. Přidáme k tomu pouze zobrazovací led panel, který bude tuto cenu přenášet, tj. informovat zákazníky o výši ceny, slevy a délce její platnosti.

Právní aspekty dynamická cenotvorby v kamenných obchodech

Od řetězce regulace vyžaduje, aby označení ceny splnilo parametry dle zákona na ochranu spotřebitele a zákona o cenách, které jsme při tvorbě článku v podstatných ohledech zohlednili.

Tyto již zohledněné zákonné parametry zahrnují povinnosti řetězce sdělit zákazníkovu informace o ceně při prvním kontaktu se zbožím nebo v dostatečném předstihu před jeho koupí. Řetězec je dále povinen zřetelně označit zboží cenou nebo jiným vhodným způsobem zpřístupnit informaci o ceně zboží. Řetězec tak může učinit uvedením ceny přímo na baleném výrobku, v regále, formou ceníku na viditelném a přístupném místě v bezprostřední blízkosti daného zboží, např. zobrazovací led panel. U dynamických slev navíc musí být splněny podmínky pro slevy, kdy označení slevy nesmí klamat, její procentuální vyjádření musí odpovídat skutečnosti a není ani přípustné záměrné uvedení vyšší původní ceny zboží, aby sleva vypadala atraktivněji atp.

Výše uvedené slouží primárně jako inspirace, jak uchopit inovaci z online světa a přenést ji do prostřední kamenných prodejen nejen na POS.

O autorovi: Jozef Haládik je podnikatel a český a slovenský advokát věnující se od roku 2003 obchodnímu a smluvnímu právu se zaměřením na mediální a reklamní právo. Působí také jako pedagog práva na VŠKK.

Foto: pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010