Portál Mistoprodeje.cz zahájil retailový projekt SHOPPER MARKETING LAB výzkumem sušenky LINA

Portál Mistoprodeje.cz ve spolupráci se společnostmi Shopper Marketing Prague, s.r.o. a POS Media Czech Republic, s.r.o. provedl první výzkum v rámci projektu SHOPPER MARKETING LAB. Tento výzkum se týkal optimalizace prodeje sušenek LINA na prodejně TESCO Skalka v Praze 10. 

SHOPPER MARKETING LAB je společný projekt společností Shopper Marketing Prague, s.r.o., POS Media Czech Republic, s.r.o. a odborného portálu Místoprodeje.cz s cílem inovace prodejní plochy v nákupních řetězcích.

Cílem pilotního projektu LINA bylo navýšení prodeje sušenek značky LINA v řetězci TESCO Skalka na Praze 10. Cílová skupina byla deklarována jako úspěšný a sebevědomý muž, ve věku 30 – 50 let, ekonomicky aktivní osoba se středním a vyšším vzděláním a se středním a vyšším příjmem.

Za pomoci souběžných dvou výzkumných metod – F2F rozhovorů a využití průmyslových kamer na místě prodeje se navrhla optimalizace POS materiálů s cílem přilákat k sušenkám Lina více nakupujících a následně prodat více kusů těchto sušenek.

 

Po prvním základním výzkumu v úterý 7. listopadu 2017 byly získané informace v úterý večer vyhodnoceny bylo navrženo řešení.

V prvé řadě se změnila cílová skupina zákazníků sušenek LINA, neboť z předem deklarované bylo v prvotním výzkumu zastoupeno jen 25%. Cílová skupina tedy byla upravena dle výsledků prvotního výzkumu na této prodejně. Nově tedy byly lokální cílovou skupinou ženy ve věku 21-40 let, které jsou ekonomicky aktivní a mají střední a vyšší vzdělání.

Druhá část změn na místě prodeje se týkala POS materiálů. Byla navržena a ve středu 8. listopadu i vytvořena a naistalována podlahová grafika, která směřovala nakupující ženy v uličce se sušenkami přímo před vystavení sušenek LINA na regálu. Dále byl využit prosvětlený ohraničující rám, který na regálu sušenky LINA zvýrazňoval.

     

Druhý výzkum proběhl o den později, tedy ve čtvrtek 9.listopadu, ve stejném čase jako výzkum první, tedy v době od 8 do 22 hodin.

Po uvedení této optimalizace na prodejní ploše se dosáhlo následujících výsledků, při prakticky stejném počtu lidí procházejících uličkou (navýšení o 2%).

  • Zvýšení impulsního nákupu sušenek LINA o 44%
  • Změnil se i důvod nákupu sušenek LINA (v prvním výzkumu byla zmíněna jen cena sušenek):
    • Obal sušenky – zvýšení o 33%,
    • POS materiály na místě prodeje – zvýšení o 22%,
    • momentální chuť na sušenku – zvýšení o 11%
  • Zvýšení počtu prodaných sušenek LINA o 37%

 

Velikost zvýšeného prodeje sušenek LINA dokázal i mírně překročit Display Lift Index (DLI) v hypermarketech získaný ze studie Shopper Engagement Study Czech Republic 2015, kterou vytvořila globální asociace POPAI s výzkumnou agenturou Ipsos. Z této studie udávaná hodnota pro kategorii sušenek a oplatek nabízených v hypermarketech je 1,3, což udává 30% navýšení prodeje z důvodu instalace POP materiálů na místě prodeje.

Index DLI u sušenek LINA na pražské prodejně Tesco Skalka byl 1,37.

Zjištěné výsledky tohoto pilotního projektu ukázaly, že vhodnou optimalizací na místě prodeje (upřesněním lokální cílové skupiny a instalací vhodných POS materiálů) se dá velmi dobře upozornit na značku na místě prodeje, a tedy tím i navýšit prodej, což byl hlavní cíl celého projektu.

 

O odborném portálu Místo prodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.

O společnosti Shopper Marketing Prague, s.r.o.
Společnost SMP vznikla z potřeby dalšího rozvoje a rozšíření služeb a jako specializovaná divize poradenské firmy Frey Consulting. Ta působí na českém trhu od roku 2004 a stala se známou především díky svému zaměření na aplikaci nových trendů do marketingové praxe. Zakladatelem společnosti je PhDr. Petr Frey, který působí jako marketingový konzultant, stratég a lektor. Je také autorem publikací o marketingu a koordinátorem projektových týmů SMP.

Vlastní společnost se cíleně orientuje na komplexní podporu firem a agentur v oblastech mediální komunikace a shopper marketingu. Nabízí konzultační, vzdělávací služby a realizaci komunikačních projektů (Publicity management). Tým SMP poskytuje nezávislé poradenství pro mediální plánování, audit mediálních kampaních a zpracování projektů pro využívání nových médií nebo jejich akvizice.

 O společnosti POS Media Czech Republic, s.r.o.

Společnost POS Media byla založena v roce 1998 a v současnosti je největší mediální skupinou pro oblast maloobchodu v Evropě a jedničkou na trhu v oblasti komunikace uvnitř nákupních prostor. Její specializací je vytváření mediálních řešení pro místa prodeje, avšak kromě instore medií a merchandisingu nabízí rovněž marketingová řešení pro lokace mimo prodejny (promo aktivity jako ochutnávky a sampling) a digitální řešení.

POS Media je exkluzivním partnerem nejznámějších evropských maloobchodních řetězců a v každé geografické oblasti, kde působí, zastupuje významné zadavatele reklamy.

Skupina POS Media Europe má v současnosti pobočky v České republice (POS Media Czech Republic), v Maďarsku (POS Services), Polsku (POS Media Poland), na Slovensku (POS Media Slovakia), Ukrajině (POS Media Ukraine), v Německu (POS Media Germany) a v Rusku (POS Media Russia).

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010