POPAI zahajuje měření

Asociace POPAI CE ve spolupráci s mediální agenturou OMD je v závěrečných fázích před spuštěním longitudinálního monitoringu investic do produkce POP prostředků. „Chystáme se sledovat investice do instore digital signage a dárkových a sales promotion předmětů,“ prozrazuje prezident POPAI CE Daniel Jesenský a dodává, že díky monitoringu by mělo být snazší předvídání nových trendů v oboru.

POPAI zahajuje měření

V jakém stádiu příprav se právě nacházíte? Už probíhá sběr dat, nebo se teprve chystáte?

V posledních měsících probíhalo dolaďování segmentace a detailního dělení jednotlivých oblastí a zároveň finalizace smluvní dokumentace mezi OMD, asociací POPAI CE a jednotlivými členy systému, tedy poskytovateli dat. Zároveň se vytvářela technická a funkční stránka projektu. Na přelomu roku jsme odstartovali proces podepisování smluv mezi správcem dat – agenturou OMD a jednotlivými poskytovateli dat – tak, aby mohl být zahájen první sběr údajů a vytvořeny patřičné výstupy.

A ty budou k dispozici kdy?

První výstupy budou k dispozici v první čtvrtině roku 2011. Půjde o čísla vztahující se k poslednímu čtvrtletí roku 2010.

Kdo konkrétně vám bude data poskytovat a v jakých intervalech?

Projekt začne v první fázi monitorovat data poskytovaná jen členy POPAI CE. Následně bude celý systém doladěn a po řádném otestování se budeme snažit do projektu zapojit co nejvíce subjektů zabývajících se produkcí instore nástrojů, aby byla pokryta co největší část trhu. Data budou následně domodelována statistickými metodami, aby se dala generalizovat na celý trh. Interval měření byl stanoven na jedno čtvrtletí, to znamená, že členové systému budou poskytovat strukturovaná data každé tři měsíce.

Čím se bude vámi prováděný monitoring lišit od těch, které jsou v současné době k dispozici, a jaké kategorie bude sledovat?

Dosud jsou systematičtěji sledovány pouze investice do instore mediálního prostoru, konkrétně tedy poplatky za umisťování POP médií v maloobchodních formátech. Náš monitoring bude sledovat investice do produkce, které jsou řádově vyšší než souhrny poplatků za jejich umisťování. Budeme sledovat investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, ale zajímá nás i digital signage v místě prodeje a dárkové předměty pro podporu prodeje. Každá tato oblast bude dále dělena a sledována dle různých detailních kritérií, respektive z různých pohledů, jako například dle oboru zadavatele, typu prostředku, trvanlivosti a podobně.

Uvádíte, že monitoring by měl přispět k medializaci oboru. Počítáte i s možností, že data budete prodávat?

O této variantě jsme neuvažovali, plánujeme data systematicky, veřejně a bezúplatně prezentovat trhu s cílem ho zpřehlednit, zprůhlednit a dokázat identifikovat a případně předvídat různé trendy. Zároveň budou data sloužit jednotlivým členům systému pro průběžné vyhodnocování vývoje jejich obratů ve srovnání s vývojem celého trhu.

Zdroj: Strategie, 01/11 (27. 1. 2011)

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010