POPAI CE vydala Kalendář akcí v oboru marketing at retail 2019

2269 zobrazení

POPAI CE vydala nový informační materiál s názvem „Kalendář akcí v oboru marketing at retail 2019“, který obsahuje seznam akcí v oblasti marketingu, retailu a in-store komunikace (veletrhů, výstav, konferencí, oborových soutěží, odborných setkání, seminářů) v roce 2019 v ČR a v zahraničí.

Letos kalendář vznikl za partnerské podpory členských společností Authentica, Dago, DEKOR a ROSS.

Kalendář je celoročně prezentován v tištěné i elektronické formě na všech akcích POPAI CE a na dalších odborných akcích, na webu POPAI CE, v elektronických newsletterech atd. 

Kalendář najdete zde.

Zdroj a foto: POPAI CE