POP ROI STANDARDS

Základní kritéria rentability investic do in-store marketingové komunikace.

Nový prakticko-teoretický materiál POPAI CE shrnuje základní oblasti, které hrají roli v návratnosti investic (ROI) do in store komunikačních aktivit se zapojením POP médií a zároveň nabízí několik standardizovaných metrik jejich vyhodnocování.

Tato unikátní publikace vznikla jako lokální adaptace globálního dokumentu světové asociace Shop! Global.

Partnery projektu jsou společnosti Authentica, s.r.o., DAGO s.r.o., RETAIL OF THE FUTURE, s.r.o. a Store Media, s.r.o.

Obsahem publikace jsou rady, tipy a doporučení k tvorbě, realizaci a exekuci efektivních marketingových aktivit v maloobchodních provozovnách, k dosahování vyšší shody mezi plánem a výslednou realizací a k výpočtu rentability vložených nákladů, které vycházejí ze zjištění nejnovější studie Shop! Global s přispěním lokálních odborníků a praktiků.

Ambicí dokumentu je též standardizace výpočtu ROI do POP komunikačních aktivit pro možnost spolehlivějšího a plošného srovnávání výsledků vyhodnocovaných in-store komunikačních kampaní.

Na vytvoření souboru oborových měřítek a doporučení pracovalo sdružení Shop! Global a POPAI CE s týmem různě zaměřených odborníků na shopper marketing z řad značkových výrobců, maloobchodníků, agentur a výrobců POP médií.

Návrhy představené v publikaci jsou koncipovány jako iniciační pomůcka k optimalizaci a ověřování správného vynakládání rozpočtů na tvorbu, realizaci a exekuci úspěšných marketingových řešení v místě prodeje, díky kterým se bude zákazník v provozovně cítit lépe a bude více motivován k uskutečnění nákupu i k návratu.

Jednotlivé části publikace se zabývají:                                                                  

  • principy tvorby POP materiálů včetně stanovení marketingových cílů, pochopení nakupujícího a navržení účinných POP materiálů,
  • klíčovými faktory pro maximalizaci pozitivních výsledků komunikace v místě prodeje, resp. pro dodržení plánované exekuce s cílem zajistit úspěšnou instalaci a realizaci POP médií na správná místa, ve správném provedení se správnými výrobky v různých typech maloobchodních kanálů,
  • metodami pro výpočet rentability nákladů in-store marketingové aktivity a POP prvků umístěných v místě prodeje.

Publikace si klade za cíl být dlouhodobě využívána u všech zájmových skupin v oblasti POP komunikace na našem trhu.

V první fázi bude materiál přednostně k dispozici členům asociace POPAI CE v rámci členských benefitů.

V případě zájmu o více informací kontaktujte národní kancelář POPAI Central Europe.

Zdroj a foto: POPAI CE

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme