Ocenění TOP In-store realizace roku 2017 získala kampaň END CAP ORION

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace roku 2017, ve které se vítězem stala prosincová realizace END CAP ORION.

V tomto roce, stejně jako v předešlém, porotci hodnotili 12 In-storových realizací, vítězů jednotlivých měsíců v roce 2017. Opět se hodnotilo ve stejných třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V minulém roce vyhrály měsíční kola postupně následující realizace:

Kit Kat (leden), PD Storck Valentýn (únor), Sunlight (březen), Color Expert (duben), Mirinda (květen), 4Paletový ostrov JOJO (červen), Regálový obraz JOJO (červenec), Big Shock New (srpen), Mini BabyBel (září), Magnum Pinty (říjen), Zewa Moist (listopad) a END CAP ORION (prosinec).

Toto roční kolo soutěžních realizací bylo u třech realizací vyrovnané a vítězná realizace obdržela poprvé v historii ve dvou ze tří hodnocených kritérii známku 9,0.

Vítězná realizace roku 2017 END CAP ORION, která využila kartonový stojan, probíhala v prosinci 2017 v řetězci TESCO ČR. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem pak společnost Authentica, s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,87 bodů z maxima 10 bodů, tedy historicky nejvyšší známku v soutěži. V kategorii kreativního zpracování obdržela 8,6 bodů, v kritériu celkové produkční provedení, stejně jako v kritériu potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje získala kampaň největší bodové ohodnocení, a sice 9,0.

Na druhém místě se jen těsně umístila červnová realizace 4Paletový ostrov JOJO s celkovým ohodnocením 8,8. Na třetím místě se umístila s menším odstupem říjnová realizace Magnum Pinty s celkovým hodnocením 8,6.

Realizace roku 2017 hodnotilo pět porotců, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

 

Hodnocení vítězné realizace roku 2017

Nápaditá grafika prodejního stojanu odpovídající produktu. Má potenciál upoutání pozornosti,“ uvádí k vítězné realizaci Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti a dodává, že se jedná o „lákavou klasiku“, která odpovídá produktu i celkové komunikaci značky.

Skvělé po všech stránkách. Vysoké provázání na produkt, na kategorii, buduje vysokou vnímanou hodnotu, respektuje prostor umístění, vizibilita. Mám pocit, že se jedná o nejlepší instalaci, kterou jsem od Orionu dosud viděl,“ hodnotí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.

„Nejlepší Orion instalace, jakou jsem kdy viděl,“ říká Martin Hasilík ze společnosti Authentica, člen vedení asociace POPAI CE. „Velmi elegantní a vznešené řešení a  pro značku Orion jedno z nejlepších vystavení, které podporuje jejich image a musí určitě v každém zákazníkovi , který jde kolem tohoto vystavení vzbudit emoce spojené s tímto produktem. Konečně vidím snahu nebojovat jen cenou (a slevou) ale pracovat i na tom, aby značka získávala v očích spotřebitelů vyšší přidanou hodnotu a měla image, za kterou chce člověk zaplatit.

– 

Hodnocení realizací za rok 2017

Většina realizací vhodně kombinuje POP prostředky a umocňuje tak jejich působení na pozornost i emoce zákazníka, stimulují k nákupu komunikovaného (prezentovaného) produktu,“ shrnuje Jitka Vysekalová.

Krásný rok 2017 ukázal jak zdařilým vystavením produktů ve stojanech či zvýrazněných uliček v prodejně lze zaujmout zákazníka natolik, aby v něm vyvolal emoce a pocit impulsního nákupu právě v místě prodeje,“ hodnotí Martin Hasilík.

V roce 2017 se instore realizace obecně posouvaly směrem k vyšší kvalitě kreativy i provedení. Výrazně ubývalo těch vysloveně špatných kampaní. Zvyšoval se počet kampaní, které pracovaly s náročnějšími provedeními,“ říká Alexandr Stojčev. „Kde vidím další prostor ke zlepšování je práce s nápady. Aby se nejednalo pouze o zvýraznění produktu, ale kampaně měly v sobě nápad, který spotřebitele přiměje, aby značku měl rád i dávno poté, co kampaň skončí.“

–  

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o.  a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner