Ocenění TOP In-store realizace měsíce prosince 2017 získala kampaň END CAP ORION

9548 zobrazení

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc prosinec 2017 se vítězem stala realizace END CAP ORION.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Toto kolo soutěžních realizací, které bylo poslední za rok 2017, bylo u třech realizací vyrovnané a vítězná realizace obdržela historicky nejvyšší celkové hodnocení od začátku soutěže, tedy od zářijových realizací roku 2015.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství kampaň END CAP ORION. Tato vítězná kampaň, která využila kartonový stojan, probíhala v prosinci 2017 v řetězci TESCO ČR. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem pak společnost Authentica, s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,8 bodů z maxima 10 bodů, tedy historicky nejvyšší známku v soutěži. V kategorii kreativního zpracování obdržela 8,6 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala kampaň největší bodové ohodnocení, a sice 9,0. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje, neboť získala 8,8 bodů.

Prosincové realizace hodnotilo tentokrát pět porotců, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

 

Hodnocení vítězné realizace

Nápaditá grafika prodejního stojanu odpovídající produktu. Má potenciál upoutání pozornosti,“ uvedla k vítězné realizaci Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti.

Skvělé po všech stránkách. Vysoké provázání na produkt, na kategorii, buduje vysokou vnímanou hodnotu, respektuje prostor umístění, vizibilita. Mám pocit, že se jedná o nejlepší instalaci, kterou jsem od Orionu dosud viděl,“ hodnotí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.

 

 Hodnocení všech prosincových realizací

Prosinec přinesl do retailu opět trochu osvěžení a nových kombinací,“ uvádí ke všem hodnoceným realizacím Petr Frey.

Celkově mě příjemně překvapila velmi vysoká úroveň hodnocených prací. Nad některými dokonce přímo zaplesalo mé reklamní srdce,“ říká Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Orion předvedl zřejmě nejlepší instalaci, kterou jsem od této značky viděl. Zajímavá je i krabice od Jacka nebo chladicí nádoba od Bohemia Sektu. Všechny tyto příklady ukazují ambici posunout standardní komunikaci směrem k vyššímu prožitku spotřebitele a navázání dlouhodobého emočního pouta.“

 

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

 

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz