Nová naděje in-store komunikace

 

Jak jste se dostali k soutěži POPAI Student Award a co pro vás znamená in-store komunikace? Proč a v čem je podle vás tento způsob reklamy důležitý?

Anna Pavková-Hlaváčová: K soutěži jsem se dostala přes Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde studuji pátým rokem obor Design a právě tam nás vedou k aktivitě na různých studentských soutěžích. In-store komunikace je pro dnešní svět velmi důležitá a dotváří celkový vzhled prodejen a prodejních center. Je to způsob, jak nejlépe zaujmout zákazníka přímo v místě nákupu. Dobrá in-stroe komunikace by měla dokázat kolemjdoucího na pár vteřin zastavit, zaujmout ho a sdělit mu nějakou zprávu.

Kristína Filová: Se soutěží POPAI Student Award jsem byla seznámena v rámci mého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během semestru zpracováváme několik návrhů a jedním ze tří hlavních témat bylo i zadání do soutěže. Takže následoval výběr z briefů od jednotlivých zadavatelů a následné zpracování samotného návrhu. In-store komunikace je dle mého názoru jednou z nejperspektivnějších forem komunikace se zákazníkem, proto si také myslím, že se v blízké budoucnosti bude nadále rychle rozvíjet. Protože se chci svým studiem přizpůsobovat požadavkům trhu, jistě zaměřím svou pozornost i na prohloubení znalostí a dovedností v této oblasti.

Aleš Lukašík: K soutěži jsem se dostal přes školu. Přestože studuji obor 3D design, nenapadlo by mě, že se budou úspěšně realizovat právě v oblasti in-store komunikace. Tuto disciplínu bych nazval jako důmyslný a nenásilný způsob, jak zviditelnit daný produkt v místě prodeje. Pro mě jako pro designéra je to velká výzva. U věcí, jako jsou POP materiály, je totiž potřeba skloubit mnoho aspektů, aby byl výsledek takový produkt, který je schopen upoutat zákazníkovu pozornost a v nejlepším případě jej donutit k nákupu propagované věci. Je to náročné už z toho důvodu, že takovýchto prodejních a podpůrných prostředků na nás číhá v obchodech nepřeberné množství. S trochou vtipu a invence je ovšem stále co nového vymýšlet.

Mohli byste prosím pro naše čtenáře popsat svou vítěznou práci v soutěži POPAI Student Award?

Anna Pavková-Hlaváčová: Jedná se o pohyblivé POP, které využívá moderní technologií, solární energie a lentikulární 3D fólie. Toto POP tvarem kopíruje produkt, který prezentuje, čili Slim plechovku Coca-Coly. Výrobek je upevněný přísavkami na sklo/lednici. Díky solárním článkům je nabíjen a poháněn strojek uvnitř produktu, který otáčí jím celým, a tím díky lentikulární fólii vznikají zajímavé obrazce, které se prolínají. Prolínající fotografie odrývají stěnu plechovky a nabízí pohled na osvěžující nápoj s kostkami ledu a citronem.

Kristína Filová: Mým hlavním cílem bylo splnit požadavky zadavatele společnosti Soare Sekt a. s. a vytvořit funkční stojan na víno Zaječí, který bude použitelný v prostoru. Inspirovala jsem se samotným vínem a originálním charakterem značky Zaječí. Celý produkt vychází ze dvou částí kvůli lepší funkčnosti a stabilitě. Stojan na víno je navržen tak, aby obsáhl 36 lahví podle zadání společnosti, přičemž v jedné z jeho částí je možnost umístění 18 lahví. Systém vkládání a vyjímání lahví vína je přizpůsoben jednoduchosti a bezpečnosti použití pro zákazníka. Zboží ve stojanu je dobře zabezpečené, s výřezem pro viditelnost etikety a dobrou komunikaci produktu se zákazníkem. Materiál pro výrobu stojanu jsem zvolila polaminovanou dřevotřísku a ocelové tyčky pro pevnost a elegantnost tohoto materiálu. Konstrukce je sestavena z více k sobě lepených částí, které však vycházejí z jednoho tvaru a rozměrů. Stojan je doplněn o spodní a vrchní část s reklamou. POP display může mít několik variant s odlišným uspořádáním v prostoru. Originalita a funkčnost je daná z možnosti komunikovat a přistupovat ke stojanu z každé strany. Je estetický a praktický k použití pro zákazníka.

Aleš Lukašík: Jedná se o propagační a prodejní stojan pro tyčinky Snickers, který dodržuje nový a svěží vizuál, jenž je nepatrnější v TV spotu Nutcase. Stojanu nechybějí řetězy – v reklamě je na řetězu zavěšen ostřelovaný snowboard – v tomto případě slouží jako nosič výměnného reklamního banneru. Součástí stojanu je dominantní betonový sloup, lépe řečeno jeho imitace, vruty s matkou, na kterých jsou položeny krabice s tyčinkami. Boky stojanu jsou polepeny žlutočernými šipkami tak, jak je tomu v prostředí staré továrny v TV spotu. Horní část s grafikou je navržena z pohybujících se obrázků z lentikulární fólie. Při průchodu obchodem tento efekt zaručeně upoutá zákazníkovu pozornost.

Jak vaše práce vznikla? Co na tom bylo těžké a naopak jednoduché?

Anna Pavková-Hlaváčová: Práce vznikla díky důsledné analýze výrobků, trhu, materiálů, technologií a dalších věcí, poté navrhováním samotných POP materiálů. Výběr mezi navrhovanými byl jednoduchý, vybrala jsem zkrátka ten, který se nejvíc podobal propagovanému zboží a zároveň se vyjímal mezi ostatními již vyrobenými výrobky. Nejtěžší na této práci bylo spojení moderních technologií do jednoho funkčního celku za danou cenu.

Kristína Filová: Každá dobrá práce vyžaduje čas a vzniká postupně. Stojan na víno, který jsem navrhla, procházel různými fázemi. Důležitou součástí každého designu je analýza zadání produktu, která v tomto případě vycházela z požadavků zadavatele Soare Sekt, a.s. Stojan se vyvíjel přes několik tvarových řešení. Nejtěžším momentem bylo vybrat vhodné umístění lahví ve stojanu s ohledem na dobrou manipulaci a potřeby zákazníka. Stabilita v prostoru a funkčnost nakonec dotvářely celkový vzhled POP produktu. A co bylo snadné? Studuji 3D design, a to je to, co mě baví a čemu se chci v životě dál věnovat. Jednoduchost tedy spočívala v radosti z práce, navrhování a touhy dělat věci lépe a efektivněji.

Aleš Lukašík: Práce vznikala postupně v rámci jednoho ze školních úkolů, které v semestru řešíme a vytváříme. Co na tom bylo těžké a jednoduché, to se asi nedá nějak konkrétně určit. Možná, že nejtěžší je si v hlavě uspořádat celkovou ideu toho, jak by měl výsledný produkt vypadat a následně tuto myšlenku zhmotnit. Je zde pak mnoho dalších technických úskalí, která jsou pak potřeba řešit tak, aby byl výsledný produkt funkční. Dá se říct, že jsem si navrhování této práce užíval, čili nejjednodušší pro mě bylo ztotožnit se se zadáním a následně do něj vložit svůj osobní přístup.

Jak na vaši práci reagovala společnost, pro kterou bylo dílo dělané?

Anna Pavková-Haváčová: POP produkt se líbil pro svůj novátorský a neotřelý přístup k navrhování.

Kristína Fialová: Kvůli studiu v zahraničí jsem se nemohla zúčastnit setkání, na kterém měla být hodnocena i moje práce od POP výrobců a POP designerů. Avšak podle mých informací, na tomto setkání bylo poukázáno na výhody mé práce, které spočívaly v jednoduchosti zhotovení, a vizuálním stylem splňovala požadavky zadavatele. Na druhé straně měla práce i své nevýhody, které by byly po spolupráci s odborníkem jednoduše odstraněny.

Aleš Lukašík: Společnost nereagovala v podstatě nijak. U této soutěže jsou spíše důležitější názory odborné poroty, která se skládá z odborníků, kteří se pohybují v oboru design, propagace a reklama. Moc si cením toho, že právě můj návrh byl nejlépe hodnocen, i když na názor společnosti Mars bych byl jistě také velmi zvědavý.

Využívá tato společnost vaše dílo ke své propagaci?

Anna Pavková-Hlaváčová: K této otázce bohužel nemůžu odpovědět, protože nemám dostatek informací.

Kristína Filová: Jak jsem již zmínila, kvůli studiu v zahraničí jsem se nemohla zúčastnit schůzky se zadavatelem, kde bych se určitě dozvěděla, v jaké fázi využívání se moje práce nachází. Doufám však, že jednou bude moci být stojan dobrým nástrojem marketingu pro společnost Soare Sekt. Určitě je pro každého studenta designu motivující vidět své studijní práce, jak jsou použitelné v reálném životě a jak pomáhají prodeji výrobků zadavatele.

Aleš Lukašík: Nemám žádné zprávy, že by tomu tak bylo.

Zdroj: Výběr, 162/2011

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010