Modernizace shopping center v roce 2019 v České republice

Česká a slovenská shopping centra letos plně zaměstnávají rekonstrukce, buď byla nedávno ukončena, nebo právě probíhá anebo se minimálně revitalizace či modernizace chystá. Týká se to jak shopping center, tak nájemních jednotek. Samozřejmě je to logické. Stáří většiny shopping center přesáhlo deset let, během nichž se změnily požadavky nájemců i zákazníků, technologie a podobně,“ uvádí Pavlína Trojovská, průvodkyně připravované konference RetailCon.

Jaké změny rekonstrukce, revitalizace či modernizace přinesou?

Většina center prochází především designovými změnami, zvětšují se gastro zóny a upravují se toalety a obecně hygienické zázemí. Mění se například i vstupy, vertikální komunikace, složení nájemců, prostě se zužitkovávají zkušenosti získané během provozu centra a vychází se vstříc požadavkům zákazníkům a jejich pohodlí či se centrum přizpůsobuje změnám v lokalitě.

Bohužel nejsou například reflektovány nové požadavky na flexibilitu zásobování souvisejících s online obchodem. Jednak proto, že to není změna přímo viditelná zákazníkem, a tudíž není z pohledu shopping centra nutná, a jednak pro nemožnost jakkoliv stavebně zasáhnout a vytvořit například zásobovací koridory. Také sítí (například elektrické či komunikační) se často rekonstrukce nedotkne, byť již dnes jsou na samé hranici kapacity. Ani v tomto případě nelze stavebně vždy vyhovět požadavků doby.

Pozitivní i negativní dopady

Modernizace shopping center souvisí s několika jevy. Za prvé, což umožnuje i ekonomická konjuktura, dochází ke zdražování nájemného i dalších plateb souvisejících s pronájmem. Za druhé, a to nejen kvůli revitalizacím, jsou centra ještě více unifikována, protože okruh nájemců se zužuje. Obzvláště se jeví jako problematické rozšiřování gastro zón, neboť mimo největší města citelně chybí provozovatelé.

Ne vždy se také v rámci rekonstrukcí daří zredukovat negativní jev tuzemských center, kterým je přeplněnost pasáží. V porovnání se světovými centry, která z vnějšího pohledu více myslí na zákaznické pohodlí a atmosféru, jsou tuzemská motivována leckdy více než pohodlím návštěvníků výběrem nájemného. Tuzemské pasáže jsou plné ostrůvků, kde je k dostání od biokrbů, po čepice, zážitky a pochutiny skoro vše. Ostrůvkový prodej je výhodný pro všechny, jak pro nájemce, tak pro centrum, ale zkuste se zeptat na názor například architektů. U zákazníků není postoj k ostrůvkovému prodeji nijak snadno definovatelný. Z průzkumu vyplývá, že ostrůvkový prodej je populární u pochutin. Avšak oblíbenost ostrůvkého prodeje jakéhokoliv jiného nesezonního zboží klesá v přímé úměře s výškou příjmu zákazníka a zároveň délkou doby, po který ostrůvkový obchod funguje.

Pro další aktuální informace o vývoji českých OC si můžete přijít 14.5. na 16. ročník konference RETAILCON.

Zdroj: Pavlína Trojovská, centers publishing

Foto: Unibail-Rodamco-Westfield, RetailCon, Datart

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010