Lidl se zavazuje k nákupu surovin pěstovaných pouze udržitelným způsobem

Lidl v České republice definoval zásady pro udržitelný nákup vybraných surovin a výrobků. Své dosavadní závazky týkající se ryb a vajec z bezklecového chovu nyní rozšiřuje o palmový olej, kávu, kakao a čaj a také ovoce a zeleninu.

Lidl nově určil a v jednotlivých dokumentech zveřejnil zásady udržitelného nákupu kávy, kakaa a čaje, palmového oleje a ovoce a zeleniny. Vysvětluje v nich, jak chápe udržitelné pěstování a odpovědnou tvorbu sortimentu, a definuje standardy pro své výrobky, podporované certifikace jako jsou RSPO, Fairtrade, UTZ, Bio nebo Rainforest Alliance, a v neposlední řadě cíle.

Za naše každodenní jednání neseme ekonomickou, společenskou i ekologickou odpovědnost. To je  firemní zásada, kterou se snažíme vyjádřit, že si uvědomujeme svou odpovědnost vůči zákazníkům, dodavatelům i přírodě. Snažíme se proto ve všech oblastech našeho podnikání chovat ohleduplně. Vzhledem k naší velikosti a s ní souvisejícímu množství surovin nebo plodů, kterými zásobujeme naše prodejny, je snaha o udržitelnost rozhodně na místě,“ říká k zásadám udržitelného nákupu jednatel Michal Farník, který je odpovědný za sortiment.

Káva – V případě kávy je cílem Lidlu v ČR, aby do roku 2020 bylo 30 % kávových výrobků v sortimentu vyrobených ze surovin certifikovaných UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade nebo Bio. V dalším kroku chce do roku 2022 dosáhnout 50 % certifikovaných výrobků.

Kakao – Již nyní obsahuje většina výrobků privátních značek Lidlu kakao certifikované Fairtrade, Fairtrade Cocoa, Rainforest Alinace, Bio nebo UTZ. Novým cílem Lidlu je dosáhnout 100% certifikace nejpozději   k 1. 1. 2020, a to jak pro výrobky ve stálé nabídce, tak i v časově omezených akcích.

Čaj – U všech čajů privátních značek si Lidl stanovil za cíl dosáhnout do konce roku 2022 100% certifikace u černého, zeleného čaje a čaje Rooibos, u čaje ovocného a bylinkového pak certifikace padesátiprocentní.

Palmový olej – U výrobků, kde je používaný palmový olej, dbá Lidl na jeho původ, proto již nyní obsahuje většina výrobků jeho privátních značek certifikovaný palmový olej. Pro transparentnost a sledovatelnost původu palmového oleje Lidl spolupracuje s certifikační organizací Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pro všechny potraviny svých privátních značek obsahujících palmový olej si přitom Lidl stanovil za cíl využívat výhradně segregovaný palmový olej, a to do konce roku 2022. V případě nejedlých výrobků privátních značek (např. kosmetiky) pak přejde do konce roku 2020 u veškerých výrobků na certifikovaný model hmotnostní bilance (mass-balance) RSPO.

Ovoce a zelenina – Při nákupu ovoce a zeleniny staví Lidl na první místo kvalitu a čerstvost nabízených plodů. Opírá se přitom o pečlivý výběr svých dodavatelů, s nimiž udržuje dlouhodobé vztahy. Prioritou  je pak rychlá dodávka sklizených plodů do prodejen, kde jsou plody od českých pěstitelů k dispozici již druhý den po sklizni. Společně s dodavateli Lidl navíc definoval program na snižování pesticidů v ovoci a zelenině tak, aby prokázaný obsah rezidua jedné účinné látky činil maximálně jednu třetinu obsahu daného zákonem. Dále Lidl například stanovuje limit pro  maximální počet reziduí účinných látek. A i v případě ovoce a zeleniny Lidl spolupracuje s certifikačními organizacemi, například většina banánů a ananasů v prodejnách  Lidl v České republice je opatřena logem certifikace Rainforest  Alliance.

 

Udržitelný chov a rybolov

Rozhodnutí Lidlu je v souladu s jeho dlouhodobou strategií přistupovat ohleduplně ke svému okolí a tím pádem i zařazovat výrobky, které odpovídají zásadám zdravého stravování. V roce 2017 pak zveřejnil první ze svých dlouhodobých cílů, a to Zásady udržitelného nákupu ryb a korýšů, kde se mimo jiné zavázal, že u trvale zalistovaných výrobků pod vlastní značkou bude nejpozději od roku 2020 prodávat většinu produktů z ryb, korýšů a měkkýšů z divokého lovu prověřených certifikátem MSC a všechny rybí konzervy s tuňákem s certifikátem Dolphin Safe.

Letos zveřejnil svůj další cíl, a to prodej vajec pouze z neklecových chovů nejpozději do roku 2025.

 

Lidl proti plastu

Lidl se v rámci svého sortimentu snaží o udržitelnost i v oblasti snižování používaných plastů. Již v roce 2017 upustil od prodeje jednorázových igelitových tašek. Letos také komunikoval svůj závazek, do roku 2025 snížit množství plastů u výrobků privátních značek o 20 % a používat u nich pouze stoprocentně recyklovatelné plasty. Prvním krokem je v tomto ohledu vyřazení jednorázového plastového zboží ze sortimentu, a to nejpozději v roce 2019.

Všechny své cíle v oblasti udržitelného nákupu surovin Lidl zveřejnil také na svých webových stránkách, aby byl transparentní ke všem svým zákazníkům.

 

Zdroj a foto: Lidl

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010