Jednota- tvůrce trendů z již. Čech

Z jedné strany přicházejí pozitiv-ní informace, že se čeští zákazníci opět vracejí do obchodních center, z druhé strany pak odborníci varují, že se neustále zvyšuje počet lidí žijících na hranici chudoby. Jak hodnotíte vývoj obchodu v první polovině roku 2012?
Samozřejmě existují dlouhodobé obecné trendy, které vychází z marketingových průzkumů a statistik, skutečností je, že kupní síla zákazníka stagnuje a u slabších sociálních skupin se snižuje. Konkurence na trhu roste, zvyšuje se podíl prodeje akčního zboží, na druhé straně je však možno pozorovat trendy růstu prodeje kvalitního zboží. Zákazník hledá dobrou kvalitu za optimální cenu. Je možno pozorovat sílící trend poptávky po českém a regionálním zboží. Zákazník vystrašen různými skandály kolem nekvalitního až nebezpečného zboží z do-vozu, přehodnocuje své chování a přiklání se ke zboží se známým původem z České republiky.

Často se hovoří také o odlivu zákazníků z příhraničních oblastí, kteří jezdí nakupovat „levněji a kvalitněji“ do Rakouska nebo Německa. Pociťujete opravdu tento trend?
Prozatím tento vývoj nepociťujeme, všechny naše prodejny v příhraniční oblasti s Rakouskem mají rostoucí trend. Významnou roli v tom určitě sehrává nabídka sortimentu, který je v oblasti čerstvého zboží zaměřen na kvalitní nabídku z našeho regionu a celkovou úroveň těch-to prodejen.

Byli jste jedni z prvních, kdo začal na českém trhu podporovat regionální potraviny a v tomto projektu úspěšně pokračujete. Podobným směrem se však vydává i konkurence. Jaký bude v tomto směru další krok, abyste si udrželi náskok?
Naše spolupráce s řadou výrobců je již dlouhodobá, podstata spočívá v tom, že korektní spolupráce přináší prospěch pro všechny strany a zejména pro zákazníka. Efekty, které tato spolupráce přináší, jsou zejména v podpoře zaměstnanosti, ekonomiky regionu, péče o životní prostředí a zejména přínosy pro zákazníka v kvalit-ním zboží, které mu v našich prodejnách Terno a Trefa nabízíme.
V našich Vltavotýnských lahůdkách vyrábíme pouze čerstvé potravinářské výrobky s krátkou lhůtou trvanlivosti bez použití konzervačních látek. Ze sortimentu studené kuchyně, to jsou saláty a po-mazánky, obložené chlebíčky, sekaná, atp., dále cukrárenské výrobky, teplá a zachlazená hotová jídla, knedlíky a další zejména svačinové výrobky. Celkem se jedná o 300 výrobků, které denně rozvážíme do našich prodejen. S výrobou tohoto sortimentu máme již dlouholeté zkušenosti a známe chutě našich zákazníků. Proto na-příklad v sortimentu salátů a pomazánek jsou některé výrobky vyhlášené svou chutí a kvalitou a zákazník je přímo v našich prodejnách Terno a Trefa vyhledává. Na-příklad Vltavotýnského vlašského salátu vyrobíme za rok téměř 50 tun. Velmi dob-rou kvalitu máme i u cukrářských výrobků, které jsou také zákazníkem vyhledávány, což potvrzuje i naše ocenění 1. místem v soutěži „Chutná hezky. Jihočesky“ pro náš výrobek karamelová kostka. Nadnárodní řetězce se sice zaměřily na prodej regionálního zboží, ale působí to pouze jako kampaň. Skutečností je, že na prodej regionálního zboží v takovém rozsahu, jak ho nabízíme my zákazníkovi, nejsou nadnárodní řetězce procesně na-staveny.

Jak reagovali vaši zákazníci na obdobné kampaně a slogany zaměřené na podporu českých potravin jiných obchodních řetězců?
Domnívám se, že zatím to neberou pří-liš vážně.

Tématem posledních měsíců je kvalita produktů a obchodní praktiky, jako je například „prodlužování životnosti čerstvých potravin“. Dotčení obchodníci se většinou brání, že je to vina konkrétních zaměstnanců prodejen. Jak motivujete své zaměstnance, aby k takovým případům ve vašich prodejnách nedocházelo?
Především se jedná o soustavnou a cílevědomou práci s kolektivy našich zaměstnanců. Jedná se zejména o kultivaci a motivaci zaměstnanců v prodejnách. Nejdůležitější předpoklady spočívají v tom, aby zaměstnanci chtěli a uměli. Není to jednorázová záležitost, ale nekonečný proces. Naše družstvo získalo za rok 2010 od Rady kvality České republiky Národní cenu kvality za úroveň řízení společnosti ve vysoce konkurenčním trhu. Samozřejmě v prodejnách zajišťujeme i pravidelnou kontrolní činnost. 

V březnu byla slavnostně otevřena moderně rekonstruovaná prodejna Trefa ve Zlivi. Předpokládám, že modernizací projdou i další prodejny tohoto řetězce. Co je charakteristické pro novou koncepci těchto prodejen?
V prodejnách Trefa se zaměřujeme zejména na sortiment čerstvého zboží a uspokojení hlavně vedlejších nákupů zákazníků. Je to v podstatě docházková prodejna. Hlavní nákup si zákazník zajišťuje zejména v prodejnách Terno, kterých provozujeme v našem družstvu již sedm, celkem v rámci celého řetězce je těchto prodejen jedenáct a další se připravuje.

Český potravinářský obchod v posledních letech charakterizuje cenová spirála spojená s výrazy sleva, akční cena apod. A zákazník na ně pochopitelně slyší. Jak dál? Pomůže obchodu obrat ke komunikaci čerstvosti, kvality a nákupním zážitkům?
Domnívám se, že to bude mix všeho dohromady. Určitá skupina zákazníků se bude postupně kultivovat do vyšší kvality na zboží se známým původem, nebo osvědčenou značku.

Jaké dlouhodobé cíle si před sebe staví Jednota České Budějovice, co považujete za absolutní priority?
Naší hlavní prioritou je zákazník a zaměstnanec. Bez kvalitního zaměstnance nemůžete dělat kvalitní obchod. Nejdříve je kvalita a pak jsou peníze.

Jak byste zhodnotil největší šance a rizika českého obchodu?
Největší šance a rizika vidím ve vývoji ekonomiky a v získávání a výchově kvalitních zaměstnanců.

Pod vedením ing. Jaroslava Froulíka družstvo nejen prosperuje, ale je zároveň i tvůrcem trendů, které ovlivňují celý trh. Patří k nim například prosazování kvalitních místních značek a lokálních výrobců. 
 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010