ASEKOL láká na červenou

1770 zobrazení

Neziskově hospodařící společnost ASEKOL, která v České republice zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu pomocí sítě stacionárních kontejnerů červené barvy, spustila v únoru letošního roku osvětovou kampaň. 

Jednoduchý červený motiv má stejně tak jednoduché poselství; jasně identifikovat červené kontejnery jako správné místo pro vyhození drobného elektroodpadu, které je navíc velmi dobře dostupné. Konkrétní umístění si mohou zájemci dohledat na webu .

Zastřešující motto > Umím třídit. ASEKOL.< hovoří jednoznačně. Cílem osvětově laděné komunikace je pomocí jednoduchých sdělení bez zbytečných příkras upoutat pozornost české veřejnosti na třídění elektra. Využili jsme pouze relevantní fakta; typické barvy našich kontejnerů, hustou síť pokrytí všech krajů České republiky, zaměření na všechny druhy drobného elektra včetně například žárovek a samozřejmě pozitivního dopadu třídění na životní prostředí,“ vysvětluje strategický záměr Dana Duchečková, marketingová manažerka kolektivního systému ASEKOL.

S červenými vizuály se mohou v první vlně kampaně setkat čtenáři tištěných médiích. Jejich další využití pro další mediatypy ASEKOL v průběhu roku nevylučuje. „V lehce pochopitelných klíčových sdělení budeme vůči české veřejnosti pokračovat i nadále. Přirozeně doplní naše další komunikační aktivity včetně těch osvětových, realizovaných přímo v terénu v rámci rozmanitých akcích, jichž se ASEKOL účastní,“ doplnila Duchečková.

ASEKOL se spolupodílí na řadě edukačních programů; mj. je stálým partnerem projektu Recyklohraní určeného dětem a mládeži v rámci systému veřejného vzdělávání.

Popis kampaně:

Název: Umím třídit. ASEKOL.

Zadavatel: ASEKOL

Kreativní zpracování: ASEKOL

Nákup médií: Médea, a.s.

Zdroj a foto: Zadavatel: ASEKOL