Změna ředitele VÚPS, a.s.

2314 zobrazení

Dnem 1.7. 2019 dochází ke změně na postu ředitele a místopředsedy představenstva Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Dosavadní ředitel RNDr. Karel Kosař, CSc., který byl v čele ústavu od r. 1996, odchází do penze. Na místo ředitele a místopředsedy představenstva nastupuje prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.

Prof. Brányik je známý odborník a pedagog, který doposud působil na Ústavu biotechnologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.  Je absolventem oboru kvasná chemie a bioinženýrství, profesorem v oboru biotechnologie byl jmenován v roce 2016.

Na VŠCHT Praha přednášel předměty bioinženýrství, procesy a operace v pivovarském průmyslu; vedl bakalářské, magisterské a doktorské kvalifikační práce.

Ve svém výzkumu se věnoval zejména problematikám flokulace kvasinek, tvorby mikrobiálních biofilmů, stabilizaci pivní pěny a použití netradičních kvasinek v pivovarství.

Prof. Brányik má bohaté zkušenosti ze spolupráce s řadou zahraničních výzkumných pracovišť, tuzemskými i zahraničními výrobními podniky.  Své manažerské schopnosti uplatňoval jako řešitel výzkumných projektů i jako tajemník Ústavu biotechnologie na VŠCHT.

Zdroj: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, foto: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a Wikipedia