Diskonty

Mezinárodní diskontní řetězce, které v roce 2011 překročili celkové prodeje ve výši 53miliard Kč (6% nárůst oproti roku předešlému) a průměrnou hodnotou nákupního koše 206,- Kč.