Portál Mistoprodeje.cz uspořádal již 3. Shopper Marketing Breakfast

1404 zobrazení

Portál Mistoprodeje.cz uspořádal ve středu 23.5. 2018 v pořadí již třetí akci s názvem Shopper Marketing Breakfast, které se zúčastnilo 32 retailových odborníků a zástupců značek. Aktuální trendy a novinky retailového trhu zde představili Mark Cichon a Vít Pravda. Zároveň byla vyhlášena vítězná realizace v soutěži TOP In-store realizace roku 2017, kterou získala společnost Nestlé Česko, s.r.o. Čtvrté setkání se uskuteční na podzim tohoto roku.

Akce Shopper Marketing Breakfast s pořadovým číslem 3 proběhla opět v prostorech partnera akce – společnosti POS Media Czech Republic a obsahovala standardně dvě části – přednáškovou a neformální snídaňový networking.

Přednáškovou část zahájil v anglickém jazyce Mark Cichon, Freelance Marketing & Communications Strategist. Ve svém příspěvku s názvem 7 Deadly Sins seznámil přítomné na příkladech různých celosvětových i českých kampaní jak využít těchto negativních lidských vlastností k pozitivním marketingovým výsledkům, například  vylepšením obalů produktů, efektivnějšími POS kampaněmi nebo redesignu prodejních míst.

Poté vystoupil Vít Pravda, jednatel společností Lidl Česká republika v.o.s. a Lidl stravenky, který přítomným detailně představil nový projekt Naše stravenka, který rozvířil stojatý stravenkový trh v České republice. Nejen pro nulové náklady pro zaměstnavatele, nejnižší provize pro restaurace na trhu (2,5%), splatnost faktur pro restaurace druhý den a také pro velmi jednoduché a rychlé zapojení do systému (všechny smlouvy a náležitosti se vyřizují na webových stránkách online za 10 minut).  Naše stravenka existuje klasicky v papírovém provedení, tak několik týdnů také v podobě stravenkové karty. O tomto konceptu, který byl vytvořen v České republice, se nyní uvažuje i pro využití v dalších evropských zemích řetězce.

Na závěr oficiální části akce byla vyhlášena vítězná realizace v pravidelné soutěži portálu Mistoprodeje.cz. Vítěznou TOP In-store realizací roku 2017 se stala prosincová kampaň END CAP ORION, která obdržela rekordní hodnocení v 2,5 leté historii soutěže –  8,87 bodů z celkových 10 možných.

Vítěznou cenu – skleněný pohár portálu Mistoprodeje.cz – předala porotkyně soutěže Blanka Bukovská, vydavatelka a šéfredaktorka odborného B2B časopisu Brands&Stories. Za společnost Nestlé Česko, s.r.o. převzal pohár Vojtěch Kubricht, který přítomné informoval, že společnost přihlásí do soutěže v tomto roce další svoji realizaci s podobnou ambicí.

Tak jako v minulosti, účastníci tuto akci zakončili snídaňovým networkingem – individuálními dotazy na řečníky, probíráním nově získaných informací a poznáváním nových retailových odborníků.

Tato akce vzbudila u účastníků, stejně jako na konci minulého roku velký ohlas, především díky možnosti získání aktuálních informací z oblasti shopper marketingu a možnosti se setkat na jednom místě se zástupci významných značek, řetězců, výzkumu, asociací i akademické sféry.

Příští akce Shopper Marketing Breakfast 4 je plánovaná na podzim letošního roku.

O odborném portálu Místo prodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media Czech Republic, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, HL Display a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz