Nominujte svého šéfa na MANAŽERA ROKU 2018

336 zobrazení

S příchodem Jirky Berana (pracuje jako dobrovolník pro Českou manažerskou asociaci) do týmu našeho portálu Mistoprodeje.cz získal portál možnost nominovat do konce ledna 2019 kvalitní ředitele firem z našeho oboru do soutěže Manažer roku 2018.  Využijte tuto možnost a nominujte tu správnou osobu.

Jedná se o velmi tradiční soutěž, letos jde již o 26. ročník. Ve spolupráci s novým partnerem, vydavatelstvím Economia, byl zjednodušen proces hodnocení i systém kategorií, které jsou nově sdruženy do 6 skupin:

I) Moderní management

  1. Leader for future (Manažer nového myšlení – New minds, Vizionář, Hi-tech)
  2. Smart manager (Průmysl 4.0, Smart life, Smart Cities, Smart Regions)
  3. Krizový/Interim manažer
  4. Zahraniční manažer
  5. Mladý manažerský talent do 35 let

II) Oborové kategorie

  1. Průmysl
  2. Zemědělství
  3. Služby
  4. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
  5. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

III) TOP10 manažerů

Mezi TOP10 nejlepších manažerů v ČR postoupí nejlépe bodově hodnocení manažeři, kteří budou vybraní z TOP15 manažerů na základě osobní prezentace před Grémiem. Do TOP10 automaticky nepostupují všichni vítězové jednotlivých kategorií, u některých oborových kategorií může být vybráno do TOP10 i více manažerů. TOP15 navrhne Hodnotitelská komise.

IV) Manažer roku či Manažerka roku

O celkovém vítězi či vítězce se rozhodne na základě návrhu Hodnotitelské komise a rozhodnutí Grémia (bez ohledu na gender).

V) Speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj (odborným garantem a vyhlašovatelem je CBCSD-Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj).

VI) Zvláštní cena časopisu Moderní řízení

Soutěž probíhá tak, že prvním krokem jsou nominace kandidátů, následuje vyplnění a odevzdání přihlášky, pak proběhne její posouzení. Přihlášky vybírá a hodnotí odborná porota. Grémium, složené z vyhlašovatelů a odborníků, po osobní prezentaci vybere z 15 nejlépe obodovaných finalistů TOP 10 manažerů a Manažera roku.  Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 11. dubna 2019. Vyhlášeni budou Manažer roku, vítězná TOP10 a vítězové jednotlivých kategorií.

Veškeré informace najdete na www.manazerroku.cz, případně se určitě obraťte o radu či pomoc s nominací Vašeho ředitele na Jirku BERANA na beran@mistoprodeje.cz nebo přes jeho telefon na číslo 606 604 111.