Plýtvání potravinami je velký problém, myslí si to většina Čechů

Celou třetinu vyprodukovaných potravin lidstvo podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vyhodí či znehodnotí. A Češi považují plýtvání jídlem za problém. Jsou to téměř všichni účastníci průzkumu Bayer Barometr, 97 %. Polovina z nich téma plýtvání dokonce označila jako velmi závažné. Dobrou zprávou ale je, že se většina respondentů snaží začít u sebe, devět z deseti dává při nákupu pozor na trvanlivost a kupuje kvalitní potraviny.

Celkem 1,3 miliardy tun potravin míří na skládky. Takové množství jídla by nasytilo asi 3 miliardy lidí, až čtyřikrát více, než kolik je na světě hladovějících. Nejde jen o vytváření dalšího odpadu, ale také plýtvání energiemi, vodou, půdou i pracovní silou. Vyhazujeme-li nespotřebované potraviny, plýtváme zdroji, které byly využity k jejich výrobě. To představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Ekologickou stopu výroby potravin lze snížit pomocí nových technologií. Společnost Bayer se zavázala do roku 2030 zmenšit vliv zemědělství na životní prostředí o 30 % prostřednictvím pomoci zemědělcům pěstovat lepší plodiny s využitím menšího množství přírodních zdrojů.

Dobrou zprávou, kterou průzkum přinesl, je, že se většina respondentů snaží začít u sebe a tři čtvrtiny dotázaných je přesvědčeno, že potraviny vyhazují méně než ostatní. Tyto údaje jdou ruku v ruce s postojem k plýtvání potravinami obecně. Celých 52 % účastníků ho považuje za závažný problém, který by se měl řešit. Na Slovensku tento názor převládá ještě výrazněji, zastává ho dokonce 61 % dotázaných.

Obezřetnost v nakládání s potravinami začíná už při nákupu. Devět z deseti Čechů věnuje pozornost době trvanlivosti, každý čtvrtý ji kontroluje vždy. Kvalita potravin je stejně důležitá, ale všímají si jí méně často. Významným faktorem při výběru je pro respondenty i cena, i když překvapivě až na třetím místě.

Nejčastěji pro jídlo chodíme do supermarketů, podle průzkumu 78 % dotázaných. Přímo u farmářů, nebo na farmářských trzích nakupuje shodně pětina účastníků a potraviny z e-shopů jsou stále ještě výjimkou.

Devět z deseti respondentů se domnívá, že pokud se nebudeme zabývat tím, jak zabezpečit dostatek potravin pro všechny, čekají nás v budoucnu problémy. Přičemž 83 % dotázaných věří, že dobrým řešením je v tomto ohledu udržitelné zemědělství. Jednoznačně mezi nimi také převládá názor, že potravinová soběstačnost České republiky a množství zde vypěstovaných plodin jsou nedostatečné. Podle 92 % účastníků průzkumu bychom měli usilovat o větší soběstačnost v produkci plodin. Téměř polovina respondentů si myslí, že k tomu může napomoci technologický vývoj v obdělávání a péči o plodiny v průběhu pěstování i nové, odolnější druhy plodin.

O průzkumu

Průzkum Bayer Barometr realizovala agentura Median v září a říjnu roku 2020. Zúčastnilo se ho 510 respondentů ve věku 15–79 let.

—-

Zdroj: Bayer, foto: Potravinová banka Praha

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010