MALL

Košík.cz vyrazil do terénu na Mall.tv

Online supermarket Košík.cz opět vstupuje s vlastním seriálem do internetové televize. Pod názvem Košík.cz převádí stejnojmenné psané reportáže, které čtenáře zaváděly do zákulisí rodinných českých farem a výroben, do audiovizuální podoby. Seriál vzniká ve

more