CMYK

Specifikace pro tisk barev. Programy jako photoshop atp. umi prevadet mezi sebou – cyan, magenta, yellon, kian). Systémy fungují dobře jen na bílém podkladě, na jiné barvě dochází ke zkreslení barev, nevýraznému tisku atp.