Souhrn za rok 2011

Souhrn za rok 2011

Společnost Admosphere na základě lednové uzávěrky dat za rok 2011 upřesnila a doplnila souhrnnou ceníkovou hodnotu publikovaných reklamních sdělení v jednotlivých mediatypech.

Celkový nárůst byl dán především vývojem v segmentu televizní reklamy. Tahouny v tomto mediatypu byly hlavně menší stanice, u kterých bylo zaznamenáno oproti roku 2010 výrazné navýšení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Omezení reklamy České televize na sklonku roku nemělo na celková čísla zásadní vliv. Ceníková hodnota televizního reklamního prostoru v roce 2011 vzrostla téměř o 14 % oproti roku předchozímu.

V tisku zaznamenala Admosphere snížení ceníkové hodnoty inzertního prostoru o 9,5 %. Jedná se o očekávaný pokles, který odpovídá trendu posledních let.

Hodnota internetové display reklamy (zhruba polovina ze všech reklamních sdělení) monitorované v rozsahu projektu AdMonitoring v roce 2011 mírně klesla. Oproti tisku se u tohoto mediatypu očekával nárůst, nicméně stav ekonomiky tomu nenahrával. Celková suma ceníkové hodnoty internetového reklamního prostoru včetně dalších formátů internetové reklamy (pay-per-click, výkonnostní reklama, katalogy) bude uveřejněna Sdružením pro internetovou reklamu na konci února 2012.

Mírný pokles vykázal i trh s rozhlasovou reklamou. Je důležité poznamenat, že data rozhlasu z monitoringu však neobsahují čísla za regionální prodeje, která mají nezanedbatelný význam.

Pro OOH média byl rok 2010 vzhledem k silným volebním kampaním rokem dobrým. Poskytovatelům reklamních ploch se dařilo i v roce 2011, alespoň z pohledu dosažené výše souhrnné ceníkové hodnoty (3,68 mld. Kč), a to především díky přizpůsobení obchodní politiky mírně nižší poptávce.  V rámci OOH  poklesl výkon kinoreklamy, naopak rostl instore.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí nikterak vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.
(z tiskové zprávy Admosphere vydané dne 20.1.2012)

Reklama v místě prodeje ve skupině OOH tvoří 6% z celkových investic a zároveň druhý nejvýznamnější post s částkou 217.824.000,- Kč. Pochopitelně se jedná pouze o hodnotu mediálního prostoru (ceníkové ceny), kdy se nemonitorují služby za kreativu, výrobu, instalace a jiné položky, které by ve skutečnosti útraty mnohonásobně navýšili. Dále data deklaruje omezený počet poskytovatelů mediálního prostoru a tedy i relevance dat je tímto ovlivněna.

Celkový přehled za rok 2011 ve skupině OOH

Outdoor

3 176 532 000 Kč

86%

Instore

217 824 000 Kč

6%

Cinema

211 590 000 Kč

6%

OOHTV

61 990 000 Kč

2%

Indoor

8 425 000 Kč

0%

Total

3 676 361 000 Kč

 

 

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010