Ocenění TOP In-store realizace měsíce dubna 2019 získala kampaň Uvedení nové značky vlasové kosmetiky v prodejnách Globus

1356 zobrazení

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Vítězem za měsíc duben se stala realizace Uvedení nové značky vlasové kosmetiky v prodejnách Globus.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství s větším náskokem kampaň Uvedení nové značky vlasové kosmetiky v prodejnách Globus, která v řetězci Globus za POS materiály použila podlahový stojan s imitací dřeva. Zadavatelem realizace byla společnost Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem byla společnost DAGO. s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 6,93 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 6,5 bodů, v kritériu celkové produkční provedenízískala realizace ohodnocení 7,5. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 6,8 bodu.

Dubnové realizace hodnotila opět porota v počtu šesti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Vkusné, vystavení skvěle podtrhuje produkt samotný. Velmi hezké,“ uvádí Václav Koukolíčekze společnosti TESCO Stores ČR.

„Adekvátní uvedení nové značky,“ hodnotí stručně a výstižně Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

„Viditelnost samostatně umístěného stojanu poněkud snižuje méně výrazná grafika,“ uvádí Petr Majerik.

„Možná budu výjimka ale myslím, že se zde někdo nechal příliš unést a vystavení je spíš o vystavení samotném, než aby sloužilo jako podpora prodeje výrobku,“ zamýšlí se Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic.

Určitě upoutá pozornost cílové skupiny,“ říká Milan Drozen ze společnosti CZECH PROMOTION. „Konstrukčně to muselo být náročné (pokud to není konstrukce pro univerzální použití).“

Hodnocení všech dubnových realizací

„Celkově průměrné realizace bez větších výkyvů, a to jak směrem nahoru, tak i dolů,“ hodnotí všechny realizace Václav Koukolíček.

„Tento měsíc jsou pro mě vítězem realizace pro Bonduelle a Staropramen. I když nepřinesly nová řešení, dobrým kreativním zpracováním z nich vytěžily téměř maximum,“ hodnotí Petr Majerik.

„Nic mimořádného jsem tentokrát mezi exponáty neshledala,“ hodnotí Blanka Bukovská.

Měsíc duben hodnotím jako slabší, nic nevyčnívá, nic si nezapamatuji. Všem realizacím chyběl nápad,“ říká Milan Drozen.

„Tento měsíc nabídl několik zajímavých a několik nezajímavých prací,“ uvádí Alexandr Stojčev. „Z těch zajímavých bych rád zmínil těstoviny Panzani. I při použití relativně standardního formátu se jim podařilo vytvořit regál v regálu. Připravili grafiku navazující na produkt, inspirovali k jídlu. Jednoduché a efektivní.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavními partnery jsou společnosti DAGO. s.r.o. a Jansen Display s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one, HL Display a Dynamix Media a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, POS Media a Sign invention.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz