Ocenění POP STAR měsíce července 2021 získala realizace Amundsen

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže POP STAR. Vítězem za měsíc červenec se stala realizace Amundsen, těsně před realizací Targa Florio. Na třetím místě se umístila kampaň Tullamore Dew.

V červenci bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získal vítězství realizace Amundsen. Zadavatelem této realizace byla společnost POS Media, klientem  STOCK Plzeň-Božkov, kreativní agenturou a realizátoremspolečnost POS Media. Kampaň proběhla v červenci v řetězci Albert.

Vítězná realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,00 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování, v celkovém produkčním provedení i v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje obdržela vítězná realizace shodně po 8,0 bodu.

Druhou příčku získala realizace Targa Florio, jejíž zadavatelem byla společnost POS Media a klientem byla společnost Kofola ČeskoSlovensko. Během července ji mohli zákazníci vidět v řetězci Albert.

Bronzovou příčku, a tedy třetí místo, získala realizace Tullamore Dew, jejíž zadavatelem byla společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. Během července ji mohli zákazníci vidět v řetězci Globus.

Všechny červencové soutěžní realizace hodnotila porota v počtu tří osob, jmenovitě:

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Václav Koukolíček – Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka a vydavatelka odborného časopisu Brands&Stories.

  

Hodnocení vítězné realizace

„Vyvážená, elegantní, nepřehlédnutelná prezentace jasně komunikující produkt,“ hodnotí tuto vítěznou realizaci Jirka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

„Povedená realizace, která kombinuje několik prvků,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

„Realizace působí esteticky, vhodně tematicky uzavřený prostor, jasně komunkována upoutávka na soutěž,“ říká Blanka Bukovská, šéfredaktorka a vydavatelka odborného časopisu Brands&Stories.

 Hodnocení všech červencových realizací

„Měsíc hodnotím jako průměrný, ale s celou řadou velmi zdařilých realizací, jasného vítěze bych tentokrát asi neměl, ale líbí se mi minimalismus Many nebo pěkná realizace Havany,“ hodnotí Václav Koukolíček.

 

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavním partnerem je společnost DAGO. s.r.o a SAMSUNG Česká republika. Dalšími partnery jsou společnosti DS Automobiles, MORIS Design, s.r.o., POS Media Czech Republic, s.r.o., Showdown Displays Europe s.r.o., U&SLUNO, a.s. a Xerox Czech Republic, s.r.o. Spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, HL Display, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Sign invention, RetailCon, CZECH PROMOTION a VŠKK.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010