Tesco rozšiřuje transparentnost v oblasti potravinového odpadu

Tesco dnes oznámilo, že její společnosti v Irské republice, Polsku, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku zveřejnily údaje o potravinovém odpadu, a to po čtyřech letech od zveřejnění ve Velké Británii. Tento krok je založen na závazku společnosti Tesco k transparentnosti vzniku potravinového odpadu a má zásadní význam pro strategii maloobchodního prodejce využívat údaje k řešení boje proti plýtvání potravinami, kdekoli je třeba.

Tesco se zavázalo společně se svými 24 největšími dodavateli potravin, jejichž podíl na prodejích činí přes 17 miliard liber, že do roku 2030 sníží množství svého potravinového odpadu o polovinu, zveřejní pro své dodavatele údaje o potravinovém odpadu během 12 měsíců a podnikne významné kroky ke snížení množství potravinového odpadu v dodavatelském řetězci i v domácnostech zákazníků.

Generální ředitel Tesco Group Dave Lewis vystoupil v New Yorku na setkání Champions 12.3, jejichž cílem je splnit cíl udržitelného rozvoje OSN, a to globálně snížit potravinový odpad na polovinu do roku 2030.

Ve svém projevu pan Lewis uvedl: „Dosáhlo se značného pokroku, ale pravda je, že potřebujeme mnoho dalších společností, zemí nebo měst, které se zavážou snížit do roku 2030 plýtvání s potravinami na polovinu, měřit a zveřejňovat své údaje a zabývat se problémem, který plýtvání potravinami je.“

Dodavatelská dohoda je první dohodou uzavřenou mezi jedním z hlavních maloobchodníků a jeho dodavateli potravin. Navazuje na dohody z předešlých 12 měsíců uzavřených u IGD a CGF se značkovými dodavateli, aby se tak úsilí sjednotilo s cíli skupiny Champions 12.3

Dodavatelé účastnící se dohody jsou: Yeo Valley; Gomez; Branston; Greencore; Icelandic Seachill; AMT; DPS; Kepak Meat Division; G’s; Allied Bakeries; Moy Park; Richard Hochfeld; Ornua; Cranswick; Samworths; 2SFG; Hilton; Espersen; Greenyard Frozen; Müller Milk & Ingredients; Kerry Foods; Bakkavor; Froneri; Noble.

Velmi si vážíme otevřenosti a transparentnosti společnosti Tesco při zveřejňování dat o plýtvání  potravin v rámci jejich provozu. Vnímáme to jako důležitý a nezbytný krok, který přináší důležitá data v oblasti plýtvání. Lépe se pak dá celý proces monitorovat a přijímat konkrétní opatření, která efektivně snižují plýtvání potravin,“ říká Vincent Giulbert, chargé de mission  Federation Euroéenne des Banques Alimentaires (FEBA  z Evropské federace potravinových bank).

Dave Lewis, CEO společnosti Tesco předsedá koalici vlád, firem, mezinárodních organizací, výzkumných institucí a občanské společnosti zvané Champions 12.3. Tato skupina se zaměřuje na dosažení Cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3.

Cíl 12.3 představuje snahu do roku 2030 o polovinu snížit množství plýtvání potravin na osobu na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a současně snížit množství potravin, které jsou znehodnoceny ve výrobním a dodavatelském procesu.

Champions 12.3 předložili tři doporučení k dosažení Cíle 12.3 do roku 2030:

  • Každá země, významné město a společnost, které jsou součástí dodavatelského řetězce, by si měly nastavit cíle, které se věnují snižování plýtvání a znehodnocování potravin, Tyto cíle by měly odpovídat Cíli 12.3, aby si zajistily dostatečnou pozornost.
  • Report doporučuje vládám a firmám, aby monitorovaly a měřily změny v plýtvání a znehodnocování potravin do roku 2030.
  • Jednotlivé vlády a společnosti by měly urychlit zapracování legislativy, podnětů, investic a praktik, která snižují plýtvání potravinami.

V březnu 2017 vydala organizace Champions 12.3 zprávu, která se věnuje boji proti plýtvání potravinami ze strany společností. Na základě analýzy 1,200 poboček v rámci 700 společností v 17 zemích – zahrnující výrobu, maloobchod, pohostinství – zpráva ukazuje, že téměř vždy, když společnosti investovaly do omezení plýtvání potravin, návratnost investice byla prokazatelná. Za každý investovaný dolar do snížení plýtvání potravin získala polovina analyzovaných poboček alespoň 14 dolarů.

V novém SDG Target 12.3, on  Food Loss and Waste: 2017 Progress report, poukazuje na pokrok k dnešnímu dni a zveřejňuje plán potřebných kroků pro firmy, země a města, pomocí kterých  mohou dosáhnout snížení plýtvání potravinami o polovinu do roku 2030.

 

Zdroj a foto: Tesco Stores ČR

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010