Monitoring ruského trhu in-store komunikačních prostředků

514 zobrazení

Russia realizovala výzkum, který analyzoval trh  POP materiálů v Rusku. Výsledky výzkumu přinášejí informace o ruském POP trhu v období 2018 – 2019 a o očekávaném vývoji do roku 2020.

Výzkum se zabýval charakterizací a analýzou tržní kapacity materiálů pro místa prodeje, segmentací trhu podle typů materiálů a produktových kategorií zákazníků, podrobným vyhodnocením efektivity a oblíbenosti různých druhů POP materiálů a upřesněním trendů vývoje trhu s materiály pro prodejní místa.

Z pohledu výzkumných metod byla zvolena kombinace kvalitativního a kvantitativního šetření a rovněž byla provedena analýza sekundární zdrojů.

V rámci průzkumu bylo osloveno 150 výrobců a dodavatelů POP, 200 dodavatelů značkových výrobků a 500 zástupců retailu.

V přiloženém souboru najdete prezentaci výzkumného projektu i informace o hlavních zjištěních výzkumu.

Zdroj a foto: POPAI CE