Vyjádření společnosti BILLA k vládnímu nařízení o povinném testování zaměstnanců ve firmách

316 zobrazení

Na základě nového vládního nařízení o povinném testování covidu-19 ve firmách nad 250 zaměstnanců, které vstoupilo v platnost 3. března, má společnost BILLA ČR povinnost zajistit testování svých zaměstnanců.

Společnost BILLA finalizuje metodiku testování zaměstnanců pro splnění mimořádného opatření. Na výběr budou mít zaměstnanci v prodejnách, logistice i na centrále ze 2 možných způsobů testování, a to buď absolvováním bezplatného POC testu na některém z určených odběrových míst, anebo samotestováním v domácím prostředí pomocí testů, které pro tyto účely společnost BILLA nakoupila od dodavatelů schvalenými Ministerstvem zdravotnictví. První varianta je pro zaměstnavatele snazší formou, jak toto opatření splnit, nicméně vzhledem k vytíženosti těchto míst bude společnost svým zaměstnancům doporučovat variantu samotestování doma. V průběhu následujících dnů proběhne distribuce první várky testů na prodejny, do logistického skladu i na centrálu tak, aby bylo zajištěno včasné plošné testování, tj. začali nejpozději ve středu 10. března.  

Z hlediska koordinace jde opět o velmi náročnou operaci podmiňující spolupráci mnoha oddělení firmy, počínaje technickým oddělením odpovědným za nákup, personálním oddělením, oddělením prodeje, hygieny, IT anebo komunikace. Společnost BILLA nezahrnula do procesu zdravotníky s ohledem na jejich přetíženost a vysoký počet zaměstnanců společnosti, který nyní dosahuje téměř 7 500 osob. Společnost spoléhá na vlastní kapacity.

Zdroj a foto: REWE