Velká obchodní centra kritizují úlevy z nájemného pro podnikatele

Firmy, které musely kvůli opatřením v kontextu s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou moci využít z rozhodnutí vlády možnost odkladu nájemného. Pronajímatel tak nebude moci dát podnikateli výpověď, pokud neschopnost platit nájem souvisí s pandemií. Zatímco nájemci toto opatření vítají, zástupci velkých obchodních center se o úlevách na nájemném nejsou ochotni bavit.

Obchodní centra budou přenášet část problémů na banky

S několika nájemníky obchodních center aktuálně řešíme tvrdé ekonomické dopady současné pandemie do jejich hospodaření. Podle našich informací jsou ochotni jednat o úlevách na nájemném pouze majitelé menších obchodních center. Zástupci velkých obchodních center opatření kritizují, protože je pro ně příliš zatěžující. Na jednu stranu chrání malé nájemce, na druhou stranu ale nebere v potaz fakt, že rovněž obchodní centra musí splácet své závazky, které mají zejména vůči bankám z titulu výstavby nebo nákupu obchodního centra. Obchodní centra, která nemají dostatečné rezervy na splácení svých závazků, tak budou nucena přenášet část problémů na své věřitele, v tomto případě zejména banky,“ shrnuje Vladimír Veleba z poradenské společnosti BDO.

Podpora státu je na místě, nájemci mají existenční potíže

Ministerstvo průmyslu a obchodu se inspirovalo v Německu, kde firmy musí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce. „Podobné opatření samozřejmě dává smysl i v Česku. Podnikatelé, kteří mají své zavřené provozovny v obchodních centrech, mají existenční problémy. Je třeba si uvědomit, že ze dne na den se ocitli bez tržeb. Žádný pokles o 50%, rovnou o 100%, na nulu. Náklady na nájemné a na zaměstnance, byť částečně kompenzované státem, však platit musí, a to v situaci, kdy jsou obchodní centra prakticky zavřená,“ poznamenává Vladimír Veleba z poradenské společnosti BDO.

Vláda odsouvá problém v čase

Vládní opatření jsou podle jeho slov dvojsečná. Část problému totiž přesouvají na někoho jiného, v tomto případě na obchodní centra, a dochází k odsouvání problému v čase, což se vrátí v podobě pomalejšího zotavení z koronavirové pandemie. „Vláda se nyní staví na stranu podnikatelů v pomyslném vyjednávání s obchodními centry. Vyjednávací pozice obchodních center je velká a jejich zástupci nejsou příliš ochotni slevovat z nájmů zejména menších podnikatelů a požadují placení nájemného v plné výši,“ uzavírá Vladimír Veleba z poradenské společnosti BDO.

Zdroj a foto: BDO

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner