Tesco pracuje na udržitelnějších potravinách

Tesco se stalo jedním z prvních signatářů nového Kodexu chování EU pro odpovědné podnikatelské a marketingové postupy.

Kodex je jedním z prvních výsledků strategie Evropské komise „z farmy na vidličku“, která je součástí tzv. Zelené dohody pro Evropu, a sdružuje přední zpracovatele potravin, provozovatele stravovacích služeb a maloobchodníky, aby spolupracovali na změnách, které učiní evropský potravinový systém udržitelnějším.

Všichni signatáři Kodexu se veřejně zavazují, že přijmou opatření k urychlenému přechodu na udržitelnější a zdravější potraviny. Toto jsou tři závazky společnosti Tesco:

  • Snižovat naše emise, abychom se do roku 2050 stali obchodem s nulovými emisemi uhlíku.
  • Napomáhat našim zákazníkům se zdravým stravováním prostřednictvím zvýšení prodeje zdravých a rostlinných produktů o 300 % do roku 2025 a zkvalitněním složení produktů našich vlastních značek.
  • Snížení plýtvání potravinami při cestě z farmy na vidličku, a to prostřednictvím snížení plýtvání v našich provozech na polovinu do roku 2030 a spoluprací s našimi dodavateli, abychom do roku 2030 pomohli snížit na polovinu plýtvání potravinami v našich dodavatelských řetězcích.

„Jídlo je stěžejním bodem mnoha výzev k udržitelnosti. Plně podporujeme opatření v celém odvětví, která mají vést ke zlepšení udržitelnosti potravin. A proto jsme rádi, že jsme byli vyzváni, abychom podpořili tento Kodex. Naléhavost transformace evropského potravinového systému je zcela evidentní. A pouze společnou prací napříč zeměmi i odvětvími dokážeme provést posun, který je nezbytný pro zdraví nás a naší planety,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores ČR

Zdroj a foto: Tesco Stores ČR

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010