Skoro tři čtvrtiny Čechů nesouhlasí s volným prodejem zábavní pyrotechniky

Zeptali jsme se našich respondentů na jejich zkušenosti se zábavní pyrotechnikou. Zjišťovali jsme kupříkladu, jak často a kde ji kupují, zdali před použitím kontrolují datum její spotřeby, či jestli ji používají i k jiným účelům nežli silvestrovským oslavám. Výzkum se uskutečnil na vzorku respondentů z české internetové populace starší 15 let. 

Zábavní pyrotechnika neodmyslitelně patří k oslavám Nového roku. Možná tak překvapí, že každoročně ji kupuje pouze 17 % Čechů. Více než polovina (65 % dotazovaných) zábavní pyrotechniku nekupuje vůbec. Ženy jsou v těchto nákupech ještě o něco zdrženlivější nežli muži – zábavní pyrotechniku nikdy nekoupily téměř tři čtvrtiny (72 %) z nich, oproti 58 % mužů. 

Že by zábavní pyrotechnika měla být volně prodejná, si myslí pouze 13 % dotázaných. Proti je naopak 72 % a zbytku (15 %) je to jedno. Muži jsou v tomto ohledu benevolentnější nežli ženy – zatímco volný prodej podporuje 19 % dotázaných mužů, z žen má stejný názor jen pouhých 7 %.
Lehce zneklidňující pro některé z nás mohou být odpovědi na otázku kontroly data spotřeby. Ukázalo se, že před použitím pyrotechniky kontroluje vždy datum spotřeby jen méně než polovina (41 %) kupujících. 29 % kupujících kontrolu před použitím pyrotechniky provede jen občas a celá třetina kupujících dokonce uvádí, že vlastně vůbec nikdy.

Ti, kteří pyrotechniku nakupují, dávají při koupi jasně přednost kamenným obchodům, které se nespecializují výhradně na prodej pyrotechniky (87 %). Specializované prodejny pak preferuje necelá čtvrtina dotázaných. Stánkovému prodeji holduje jen 7 % nakupujících a vůbec nejméně se zatím internetoví Češi pouští do nakupování pyrotechniky online – jen každý pátý ze sta.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce se pyrotechnika kupuje se záměrem oslavit příchod Nového roku (uvedlo to 96 % nakupujících). O něco zajímavější ale může být zjištění, že 15 % nakupujících do zábavní pyrotechniky investuje i za účelem oslav narozenin. A naopak slavit ohňostrojem kupříkladu kariérní úspěchy či státní svátky mezi Čechy stále není zvykem – s tímto cílem ji kupují pouhá 3 % dotazovaných.

Na závěr našeho výzkumu jsme se také ptali, jak Češi starší 15 let zábavní pyrotechniku vnímají. A ačkoli  více než 90 % souhlasí, že zneklidňuje zvířata a 78 % je toho názoru, že je zdraví škodlivá a hlučná, více než polovina ji považuje za zábavnou a přes 60 % věří, že dotváří tu správnou silvestrovskou atmosféru.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Foto: pixabay.com

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme