Rok po zavedení protikuřáckého zákona – téměř tři čtvrtiny Čechů jej podporují

Lidé chodí do restaurací častěji než před třemi lety. Podpora zákazu kouření v pohostinských zařízeních je stále velmi vysoká, dosahuje 71 %. Počet lidí, kteří zákon rozhodně odmítají, se nezměnil – jedná se o 12 % celkové populace. Kuřáci si začali více uvědomovat, že svým kouřem obtěžují okolí.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy provedla ve spolupráci s agenturou Ipsos výzkum, jaké postoje zaujímají lidé k protikuřáckému zákonu rok po jeho zavedení a zda by si přáli jeho zrušení. Sběr dat probíhal v květnu 2018 na reprezentativním vzorku populace.

Podpora zákona je stále velmi vysoká, pro je celkově 71 % lidí, proti je 29 %. Vítá jej 79 % nekuřáků, ale 44 % kuřáků vadí, že si již v restauraci nemohou zapálit. Očekávaný dopad má na pohostinská zařízení – lidé do nich v průměru chodí častěji něž před třemi lety. Návštěvnost se zvýšila hlavně díky zákazníkům, kteří tam dříve chodili jen výjimečně.

Po roce od zavedení zákazu se celkově proměnilo vnímání kouření ve společnosti. Kuřáci si stále více uvědomují, že svým kouřením obtěžují okolí. Zatímco před šesti lety přiznávalo 28 % kuřáků, že svým kouřením omezují svobodu nekuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41 %. Vyprchává i reklamní spojení kouření se symbolikou svobody – s ním se ztotožňuje pouze 37 % lidí a toto číslo klesá s věkem. Názory na kouření se výrazně liší mezi kuřáky a nekuřáky – zatímco kuřáci si zapalují, aby si ulevili od stresu (48 %), nekuřáci to považují za zdraví škodlivý návyk (72 %) a závislost (70 %). Za závislé se přitom považuje dokonce 44 % kuřáků. Zajímavé je, že téměř shodně hodnotí kuřáci    (12 %) i nekuřáci (13 %) kouření jako činnost, díky které se dá zařadit do společnosti.

Výzkumníci se zaměřili i na souvislost s poklesem pití piva, které bylo v médiích spojováno se zákazem kouření. Zjistili, že pivo pijí méně mladí lidé, protože dávají přednost jiným nápojům, které jsou pro ně atraktivnější – především míchaným drinkům z tvrdého alkoholu, vínu či ciderům.

 

Zdroj: Ipsos

Foto: pixabay.com

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010