Rekvalifikační kurz pomáhá snižovat velký nedostatek pivovarníků a sladovníků

V pořadí již šestý kurz Pivovarské a sladovnické práce pro zájemce, kteří hledají pro lepší uplatnění v pivovarství a sladařství jako reakci na v současnosti značný nedostatek pivovarských a sladařských odborníků zahajuje v březnu letošního roku Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  

Výuka probíhá formou přednášek, technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varného procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. Tam si také osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva. Pro efektivnější výuku jsou studenti rozděleni do skupin po 2 až třech osobách a vedeni odbornými pracovníky a lektorem.

I když kurzy jsou náročné jak po teoretické, tak i praktické stránce, ohlasy jejich absolventů i signály z pivovarů a sladoven Praxe ve varně ve výzkumném pivovaru umožňuje otestovat jsou pozitivní,“ uvedl odborný garant kurzu účastníkům kurzu teoretické znalosti v praxi Ing. Jaromír Fiala Ph.D z VÚPS. „Absolventi mají velkou šanci najít uplatnění v pivovarské a sladařské praxi, neboť oba obory trpí nedostatkem odborníků. Především ze strany malých pivovarů je poptávka vysoká, což je nejsilnější argument, proč se do našich kurzů přihlásit,“ dodal Jaromír Fiala.

Absolvent kurzu, vedle získání základních teoretických znalostí o historii a technologických postupech výroby sladu a piva, ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii. Je připraven obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva. Dále je schopen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo. Umí například i provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory, provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.

Absolventi našeho kurzu jsou připravování nejen po teoretické stránce, ale teorii si v našem výzkumném pivovaru, který je na špičkové, snad mohu říci i světové úrovni, požadované technologické postupy provádět. A co je také velmi důležité, jsou s to smyslově posuzovat jejich jakost,“ říká RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. „Klademe důraz na to, aby jejich zaškolení po odchodu do praxe na konkrétním pracovišti bylo co možná nejkratší, jak pivovary i sladovny právem požadují,“ upřesňuje Karel Kosař.

Předchozí již realizované 4 běhy absolvovalo 47 studentů, z nichž bylo 21 vysokoškolsky vzdělaných. Převažují muži, kterých se zúčastnilo 43 a také 4 ženy. Vedle českých frekventantů absolvovalo kurz i 8 studentů z Běloruska, Nizozemska, Ruska a Slovenska.

Zdroj a foto: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010