Příští rok se bude internet používat ve třech čtvrtinách případů na mobilních zařízeních

Podle nové studie Mobile Advertising Forecasts, kterou vydala mediální agentura Zenith, připadne v příštím roce mobilním zařízením 75 % celosvětového používání internetu. Podíl mobilních zařízení na používání internetu rychle roste – ze 40 % v roce 2012 na 68 % v roce 2016. Předpokládá se, že do roku 2018 dosáhne 79 %.

První vydání předpovědi Mobile Advertising Forecasts sleduje mobilní reklamu a mobilní technologie v šedesáti klíčových zemích po celém světě. Předpovídá rostoucí množství času, který spotřebitelé věnují používání mobilního internetu, rozšiřování chytrých telefonů a tabletů a růst výdajů na mobilní reklamu.

 

V konzumaci mobilního internetu vedou Španělsko, Hongkong a Čína

Země s nejvyšší úrovní konzumace mobilního internetu jsou rozptýlené napříč západní Evropou, Asií a Severní Amerikou. Nejvyšší podíl na celkovém používání internetu má mobilní internet ve Španělsku a odhadujeme, že v roce 2016 zde bude představovat 85 % používání internetu. Na druhém místě je Hongkong, kde se mobilní internet na celkovém používání internetu podílí 79 %, následovaný Čínou (76 %) a Spojenými státy (74 %). Na sdíleném pátém místě se shodně se 73 % nacházejí Itálie a Indie.

Zenith očekává, že do roku 2018 bude mít Hongkong nejvyšší procento konzumace mobilního internetu – mobilní internet tu bude představovat 89 % celkového používání internetu. Na druhém místě bude Čína s 87 % a na třetím Španělsko s 86 %. Následovat budou Spojené státy a Itálie shodně s 83 % a Indie s 82 %.

 

Penetrace chytrých telefonů se mezi lety 2012 a 2016 2,4x zvýšila

K nárůstu používání mobilního internetu přispívá rychlý růst penetrace mobilních zařízení. V roce 2012 mělo jen 23 % osob na našich šedesáti trzích chytrý telefon a 4 % měla tablet. Penetrace smartphonů nyní dosáhla 56 % a za poslední čtyři roky vzrostla 2,4krát. Do roku 2018 vzroste pravděpodobně na 63 %. Tablety jsou luxusnější předměty a zdaleka se nerozšířily do takové míry. V současnosti je na šedesáti sledovaných trzích vlastní 15 % lidí a očekává se, že v roce 2018 jejich penetrace dosáhne 17 %.

 

Chytré telefony jsou nejběžnější v západní Evropě a Asii

Největší úrovně penetrace chytrých telefonů se soustřeďují v západní Evropě a Asii. Agentura odhaduje, že v letošním roce má nejvyšší penetraci Irsko s 92 %. Následuje Singapur (91 %), Španělsko (88 %), Norsko (86 %) a Jižní Korea (84 %). V roce 2018 Irsko zůstane pravděpodobně na prvním místě a penetrace zde bude dosahovat 94 %. Následovat bude Švýcarsko a Singapur shodně s 92 % a Norsko a Tchaj-wan (v obou případech 91 %).

Penetrace tabletů se na jednotlivých trzích velmi výrazně liší. Na deseti z šedesáti sledovaných trhů je úroveň penetrace tabletů nad 50 % a na dalších deseti je nižší než 10 %. V Číně vlastní tablet pouhá 3 % obyvatel, což podstatně snižuje celkový průměr, jelikož Číně připadá 27 % populace na těchto šedesáti trzích. V Indii, které připadá dalších 26 %, má tablet 6 % lidí. Nejvyšší úroveň penetrace tabletů je v Singapuru (75 %) a nejnižší v Číně a Thajsku (3 %).

 

V roce 2018 bude 60 % internetové reklamy mobilních

Jak bylo uvedeno v předpovědi Advertising Expenditure Forecasts ze září 2016, v roce 2017 mobilní reklama předstihne reklamu pro stolní počítače a její podíl na celkové internetové reklamě vzroste z letošních 44 % na 52 %. Zenith očekává, že v roce 2018 bude mobilní reklama představovat 60 % veškeré internetové reklamy. Ve stejném roce budou mít výdaje na mobilní reklamu celkovou hodnotu 134 miliard USD, tedy více, než bude vydáno na reklamu v novinách, časopisech, kině a venkovní reklamu dohromady.

 

Doporučení od Zenithu

Zenith všem značkám doporučuje, aby se ve své digitální komunikaci zaměřily v první řadě na mobilní zařízení. Všechny prostředky – od firemních internetových stránek po videoreklamu – by měly být budovány tak, aby konzumentům přinesly na mobilních zařízeních ty nejlepší a nejefektivnější zkušenosti. Zadavatelé reklamy se musí zaměřit také na mobilitu spotřebitelů, ne pouze na mobilní zařízení. V průběhu dne spotřebitelé přepínají pozornost od tabletu ke stolnímu počítači a chytrému telefonu, někdy navíc během sledování televize, a proto musí zadavatelé reklamy budovat zkušenosti se značkou, které budou srozumitelné napříč obrazovkami a zařízeními.

Zenith také doporučuje, aby zadavatelé reklamy při plánování komunikace vzali v úvahu celý mobilní ekosystém včetně chytrých hodinek, monitorů denní aktivity a dalších chytrých zařízení. Spotřebitelé obvykle používají specializovanější zařízení při velmi specifických příležitostech, což zadavatelům reklamy přináší možnost přesně zacílit na tyto životní okamžiky.

Mobilní zařízení již jsou po celém světě primárním prostředkem přístupu k internetu,“ uvedl Jonathan Barnard, vedoucí předpovědí společnosti Zenith. „V tomto přechodu vedou země v západní Evropě, Asii a Severní Americe, ale mobilní technologie se rychle šíří všude. V příštím roce se mobilní zařízení stanou rovněž hlavním kanálem internetové reklamy.“

 

Zdroj: Zenith

Foto: pixabay.com

Koláž: redakce

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010