Přípravky na alergie a kožní problémy nakupuje čtvrtina populace starší 14 let

230 zobrazení

Nejčastěji nakupujeme přípravky na alergie, citlivou a ekzematickou pleť v kamenných lékárnách,

Výskyt alergie celosvětově stoupá. Podle veřejně přístupných zdrojů postihují alergie  30–35 % populace. Obdobně  je  tomu  v případě  atopického  ekzému,  kterým  trpí 15–  30 % dětí a 2–10 % dospělé populace. Správná léčba a prevence využívá řadu různých přípravků a prostředků. A jak je na tom česká populace, co se týče nákupu tohoto sortimentu? Z nového průzkumu společnosti Nielsen a Atoz Marketing Services, který byl realizován v lednu 2020, vyplývá, že 24 % populace starší 14 let nakupuje alespoň někdy přípravky na alergie a 14 % výrobky na ekzematické problémy.

 Nákup přípravků na alergie a ekzematické problémy

Přípravky na alergie nakupuje 24 % populace. Častěji se jedná o ženy a osoby s vyšším vzděláním. Nákup těchto preparátů klesá se zvyšujícím se věkem. 41 % osob kupuje produkty na suchou nebo citlivou pleť. I v tomto případě jsou častějšími nakupujícími ženy  a nejmladší lidé do 34 let. 14 % respondentů pak uvedlo nákup výrobků na ekzematickou pokožku. Obdobně jako u přípravků na alergie je tento sortiment častěji nakupován ženami a mladšími věkovými kategoriemi.

 Nákup v kamenných lékárnách

Kamenné lékárny jsou nejčastěji využívaným nákupním kanálem pro sortiment přípravků na alergie, suchou, citlivou a ekzematickou pokožku. Jsou využívány dvěma třetinami nakupujících daný sortiment, nejčastěji pak osobami ve věku 45-54 let. Internetové lékárny v této souvislosti uvedla více než pětina dotázaných (22 %). Kromě lékáren jsou výrobky nakupovány především v drogériích (46 %). Tento nákupní kanál je častěji využíván zejména nejmladšími respondenty a také obyvateli největších měst. Pětina osob nakupuje daný sortiment v supermarketech nebo hypermarketech (častěji muži a nejmladší věkové kategorie) a 15 % poté v různých internetových obchodech (častěji lidé do 44 let).

 Lékárny vyhledáváme zejména pro možnost odborné konzultace

„Lidé v kamenných lékárnách nakupují různé výrobky ze sortimentu přípravků na alergie, suchou a ekzematickou pleť zejména pro možnost odborně se poradit o svých problémech  i výběru nejvhodnějšího sortimentu na konkrétní zdravotní potíže. Výběr kamenné lékárny je ovlivněn i určitým zvykem nákupu sortimentu v tomto nákupním kanálu, ale také vlastnictvím věrnostních kartiček jednotlivých lékáren nebo lékárenských řetězců“, uvádí Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu Nielsen. Kromě těchto třech hlavních důvodů je možno zmínit i vhodné umístění lékárny v blízkosti bydliště či zaměstnání či spojení nákupu tohoto sortimentu se zakoupením si jiných produktů či vyzvednutí si léku na předpis. Téměř čtvrtina nakupujících pokládá přípravky zakoupené v lékárně za kvalitnější. Zákazníky motivuje i široká nabídka různých produktů, jejich dobré ceny, různé bonusové a slevové akce, ale také doporučení dermatologa (14 %) nebo alergologa (9 %).

Barbora Večerková také vysvětluje, proč lidé daný sortiment v kamenných lékárnách nenakupují: „Jsou to jednak vnímané vyšší ceny výrobků prodávaných v lékárnách (51 %), jednak určitý zvyk kupovat dané produkty přes jiné nákupní kanály (38 %). Pro část zákazníků představuje určitou bariéru i umístění lékárny daleko od bydliště či zaměstnání, nemožnost si výrobky prohlédnout či užší výběr daného sortimentu. Více než pětina osob považuje nákup těchto výrobků v lékárně za zbytečný a necelá desetina oslovených netuší, že je možno dané produkty v lékárně vůbec zakoupit.“

O PRŮZKUMU:

Průzkum byl realizován společností Nielsen ve spolupráci s firmou ATOZ Marketing Services metodikou internetového dotazování v rámci Českého národního panelu, a to na vzorku reprezentativní internetové populace ve věku od 15 let. Celkem bylo uskutečněno 526 rozhovorů. Terénní část průzkumu se uskutečnila v období od 21. do 27. ledna 2020.

Zdroj: Nielsen, foto: BENU