Objem trhu dárkových a reklamních předmětů přesáhl 5,9 miliard korun

Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu dárkových a reklamních předmětů.

V Česku jsou tak k dispozici informace o objemu investic do výroby dárkových reklamních předmětů v letech 2016 a 2017 a také informace o jejich struktuře.

Celkový finanční objem investovaný do produkce dárkových reklamních předmětů za rok 2017 v České republice tvořil 5,9 miliard Kč.

Deklarované údaje umožňují získat podrobnější pohled na trh a lépe uchopit strukturu trhu 3D reklamy.

Prvním pohledem je rozdělení finančních objemů mezi cílové trhy dárkových a reklamních předmětů. Tuzemská produkce reklamních dárkových předmětů směřuje většinou do České republiky, kde skončí 62 % vynaložených prostředků na tuto formu propagace. Na export směřuje zbývajících 38 % výrobků. Mezi lety 2016 a 2017 nedošlo ke změně.

Dárkové a reklamní předměty byly v roce 2017 z 69,3 %, dovezeny mimoevropskými dodavateli. Čeští dodavatelé na trh v roce 2017 umístili 20,1 % dárkových předmětů; evropští se podíleli dalšími 10,2 %. Vlastní výrobu představuje 0,4 %.

Z hlediska země původu reklamních předmětů (tzn. země, kde byly reklamní předměty vyrobeny) jsou jasně dominantní neevropští výrobci. Z těchto, zejména asijských zemí, pocházelo v roce 2017 92 %. Čeští výrobci dodali na trh pouhá 4 % a ostatní evropští producenti další 4 %. Logistické řetězce reklamních dárkových předmětů jsou tedy globálního charakteru a jsou schopny dostatečně pružně reagovat na změny poptávky.

Celou zprávu o výsledcích monitoringu trhu s dárkovými a reklamními předměty najdete ZDE.

Zdroj a foto: POPAI CE

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010