Objem trhu 3D reklamy v ČR přesáhl 6 miliard korun

Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejnila  výsledky projektu monitoringu dárkových a reklamních předmětů. K dispozici jsou tak v Česku informace o objemu investic do výroby dárkových a reklamních předmětů v roce 2016 a také informace o jejich struktuře.

Celkový finanční objem investovaný do produkce dárkových a reklamních předmětů za rok 2016 v České republice tvořil 6,1 miliardy Kč.

Deklarované údaje umožňují získat podrobnější pohled na trh a lépe uchopit strukturu trhu 3D reklamy.

Prvním pohledem je rozdělení finančních objemů mezi cílové trhy dárkových a reklamních předmětů. Tuzemská produkce reklamních a dárkových předmětů směřuje většinou do České republiky, kde skončí 62 % vynaložených prostředků na tuto formu propagace. Na export směřuje zbývajících 38 % výrobků.

Dárkové a reklamní předměty byly i v roce 2016 převážně –  ze 70 %, dovezeny mimoevropskými dodavateli. Čeští dodavatelé na trh umístili 20 % dárkových předmětů; evropští dodavatelé se podíleli dalšími 10 %.

Z hlediska země původu reklamních předmětů (tzn. země, kde byly reklamní předměty vyrobeny) jsou jasně dominantní neevropští výrobci. Z těchto, zejména asijských zemí, pochází celých 93 % předmětů.  Čeští výrobci dodali na trh pouhá 4 %  a ostatní evropští producenti další 3 %.  Logistické řetězce reklamních a dárkových předmětů jsou tedy globálního charakteru a jsou schopny dostatečně pružně reagovat na změny poptávky.

Celou zprávu o výsledcích monitoringu trhu s dárkovými a reklamními předměty najdete zde.

Zdroj a foto: POPAI CE

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010