Nike přichází s konceptem udržitelnosti

V rámci Fashion Summitu v Kodani uveřejnila značka Nike velmi obsáhlý koncept, jak napříč výrobními procesy udržovat a dosahovat maximální udržitelnost a minimalizovat nepříznivý dopad na životní prostředí. Kromě Impact Reportu za fiskální rok 2018 mimo jiné vydala i příručku o udržitelnosti pro všechny designéry a vyzdvihla inovativní novinky pro rok 2019.

Nike je značka sázející na inovace, odpovědnost, růst a rozvoj. Z dnešního pohledu s těmito oblastmi úzce souvisí udržitelnost, která se pro všechny stává realitou. V právě vydaném konceptu „Purpose“ a Impact Reportu vyznačuje Nike klíčová fakta, cíle a novinky pro rok 2019.

Pro Nike začíná vše budováním komunit mladých lidí, kteří mají přístup ke sportu a hrám, jež mají na jejich život pozitivní dopad. V roce 2018 čítaly komunitní programy Made to Play na 16,5 milionu dětí po celém světě. V uplynulém roce se také podařilo vyškolit 100 000 koučů se zaměřením na zvýšení počtu trenérek, které pomáhají inspirovat mladé dívky k pohybu.

Chránit budoucnost sportu na nejzákladnější úrovni také znamená poskytovat bezpečná hřiště. Aby sport vzkvétal, je potřeba čistý vzduch a otevřené prostory. Proto si značka Nike stanovila za cíl využívat u všech svých závodů po celém světě od roku 2025 100 % energie z obnovitelných zdrojů. To především v tomto roce zaznamenalo velký posun, protože se společnost Nike zavázala ke 100% využívání obnovitelné energie v Severní Americe a Evropě.

V rámci ochrany klimatu se Nike spojuje s koalicemi, jako jsou Global Fashion Agenda, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Fashion Industry Charter for Climate Action, která se zaměřuje na urychlení pokroku napříč hranicemi a sektory.

Už v minulosti vsadila společnost Nike na transparentnost v celém dodavatelském řetězci. Aktuálně také pracuje na zvýšení zastoupení žen na úrovni VP; v loňském roce došlo celosvětově ke zvýšení jejich zastoupení o 4 % na 36% a v USA o 3% na 19 %.

V rámci klíčového tématu udržitelnosti vydala Nikepříručku pro designéry Circularity: Guiding the Future of Design (více zde), jejímž cílem je rozšířit přesvědčení, že budoucnost designu je taktéž klíčem k ekologii a udržitelnosti, a která nabízí kompletní řešení pro designéry prostřednictvím deseti základních principů. Chce otevřít diskuzi o přehodnocení procesu samotného řemesla a designu, navádět, jak pracovat s materiály, jak přistupovat k výrobě a využití zdrojů a samozřejmě jak vše zpět navrátit do oběhu. Zmiňuje nejnovější inovace v materiálech, jako např. Flyleather, Flyknit a další, které snižují negativní dopad na životní prostředí a zároveň nabízejí trvanlivější alternativy ke starším standardům. Obecnou snahou je vytvářet produkty, které podporují „Circularity“ – tedy produkty, které vydrží déle a jsou navrženy s ohledem na svou životnost.

Zdroj a foto: Nike