Nejvíce majitelů domácích mazlíčků je v Latinské Americe, Rusku a USA

Více než polovina (56 procent) lidí z celého světa žije alespoň s jedním domácím mazlíčkem. V Latinské Americe jsou nejoblíbenější psi, zatímco v Rusku a Francii vedou kočky. Ukázal to průzkum společnosti GfK, kterého se zúčastnilo přes 27 000 spotřebitelů z 22 zemí.

Z hlediska celkového počtu majitelů domácích mazlíčků vévodí všem zemím zařazeným do průzkumu státy Latinské Ameriky, konkrétně pak Argentina a Mexiko, kde chová domácí zvíře celých 80 procent online populace, a také Brazílie (75 procent). Mezi další země s velkým počtem chovatelů se řadí Rusko se 73 procenty a USA se 70 procenty.

Nejméně často vlastní domácího mazlíčka spotřebitelé z Asie. V Jižní Koreji sdílí domácnost se zvířátkem 31 procent obyvatel, v Hongkongu pak 35 procent a v Japonsku 37 procent.

Pushan Tagore, který v GfK řídí oddělení pro výzkum trhu s produkty pro domácí zvířata, však upozorňuje: „Přestože se asijské země umístily spíše na dolním konci žebříčku, jejich podíl na celosvětovém trhu s produkty pro domácí mazlíčky je nezanedbatelný a neustále roste. Je to dáno jednak celkovou velikostí populace těchto zemí a také mírou růstu počtu jejich obyvatel. Z našeho komplexního průzkumu vyplývá, že v nadcházejících 12 měsících bude klíčový především trh v Číně, Indii a Latinské Americe. Díky rostoucímu disponibilnímu příjmu upouštějí obyvatelé těchto zemí od krmení psů a koček zbytky nebo doma připravovanou stravou a začínají se přiklánět k průmyslově vyráběnému krmivu. Hlavním důvodem je pohodlnost a také rostoucí povědomí spotřebitelů o tom, že domácí mazlíčci potřebují nutričně vyváženou stravu.

 

Ženy častěji vlastní psy a kočky, muži zase rybičky

Mezi ženami je v porovnání s muži o něco vyšší počet majitelek psů a koček (psa má 34 procent žen a 32 procent mužů, kočku pak chová 25 procent žen a 22 procent mužů). Muži si naopak častěji než ženy pořizují rybičky (14 procent mužů oproti 11 procentům žen).

 

Mexičané mají v oblibě psy, Rusové preferují kočky

Třetina online populace ze všech 22 zemí zařazených do průzkumu vlastní psa, zatímco kočku jen necelá čtvrtina (23 procent). Dalších 12 procent má rybičky a šest procent chová ptactvo.

Psi se těší největší oblibě v Argentině, kde tvoří pejskaři dvě třetiny (66 procent) online populace oproti jedné třetině (32 procent) chovatelů koček. Následuje Mexiko, kde žijí v domácnosti se psem necelé dvě třetiny lidí (64 procent), a Brazílie, kde je podíl majitelů psů 58 procent.

Kočky jsou nejpopulárnější v Rusku. Chová je více než polovina (57 procent) Rusů, zatímco psa vlastní jen necelá třetina populace (29 procent). Další zemí milovníků koček je Francie, kde mají tohoto čtyřnohého přítele 4 lidi z 10 (41 procent), následovaná USA s 39procentním podílem. Majitelů koček je však v USA méně než chovatelů psů, kteří tvoří celou polovinu (50 procent) americké online populace.

 

Rybičky jsou nejoblíbenější v Číně, ptáci v Turecku

Nejvíce chovatelů rybiček ze všech zemí najdeme v Číně, kde je vlastní 17 procent online populace. V těsném závěsu následuje Turecko (16 procent) spolu s Belgií (15 procent).

Největší podíl majitelů ptactva je pak v Turecku – opeřeného mazlíčka zde má jeden z pěti spotřebitelů (20 procent). Na dalších dvou příčkách se s výrazným odstupem umístilo Španělsko a Brazílie (shodně 11 procent).

 

V České republice psi vítězí nad kočkami

38 procent české populace chová psa. Více psy chovají ženy (42 procent) než muži (34 procent). Kočku má v České republice 26 procent lidí a opět jsou to ženy, které se chovu koček věnují více než muži (28 procent respektive 23 procent). Rybičky chová 14 procent obyvatel, ptactvo jen 8 procent.

 

Úplné výsledky ze všech 22 zemí jsou k dispozici zde.

 

Informace o studii

Společnost GfK realizovala průzkum online mezi 27 000 respondenty z 22 zemí staršími 15 let. Terénní výzkum byl dokončen v červnu 2015 a data byla zpracována tak, aby výsledné vážené hodnoty odpovídaly demografickému složení online populace starší 15 let na jednotlivých trzích. Do průzkumu byly zařazeny následující země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Hongkong, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA a Velká Británie.

 

 

Zdroj: GfK

Foto: pixabay.com

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010