Lahve z recyklovaného PETu patří k těm nejekologičtějším

Opakovaným používáním PET materiálu se z odpadu stává cenný zdroj. O 60 % vyšší cena lahve Kláštorná Kalcia ze 100% rPETu stojí za úsporou 90 % CO2 při její výrobě oproti PET obalům z primární suroviny.

Skupina Kofola pokračuje v plnění svého závazku dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Uhlíková stopa celé společnosti se skládá ze 14 % z vlastní činnosti firmy, 86 % emisí tvoří dodavatelé při produkci surovin či materiálů. Kofola se proto zaměřuje na hledání co nejekologičtějších řešení nejenom u sebe, ale také u svých partnerů. Co se obalů týče, věří, že nejlepší obal je žádný obal. Rozšiřuje portfolio čepovaných nápojů, které jsou distribuované v opakovatelně využitelných nerezových sudech. Úpravou dalších obalů se jí daří snižovat emise vyprodukované třetími stranami a z odpadu vytvářet zdroj.

V roce 2019 Kofola znovu uvedla na trh minerální vodu Kláštorná Kalcia v lahvích vyrobených z recyklovaného PET materiálu. Díky tomu, že ji plní pouze do lahví ze 100 % rPETu, ušetřila jen za minulý rok více než 420 tun panenského plastu. Letos bude toto číslo ještě vyšší, protože poptávka po této minerální vodě v ekologickém balení stále roste.

Otázka, na kterou celý nápojový průmysl hledá odpověď, je, jak najít rovnováhu mezi udržitelností podnikání a jeho dopadem na životní prostředí. Tedy jak vyrábět produkty, které mají spotřebitelé rádi, jejich obaly budou co nejekologičtější a zároveň zachovají kvalitu produktu a komfort pro spotřebitele. RPET je pro nás dobrým příkladem, jak se dá odpad přetvořit na cenný materiál a uzavřít tak cirkulární kolečko. Díky rPETu nejenže šetříme primární surovinu, ale navíc díky němu máme 90% úsporu CO2. Každé nové lahvi tak vdechujeme život s nižším dopadem na životní prostředí,“ říká Jannis Samaras, generální ředitel společnosti Kofola. Kláštorná Kalcia byla s použitím rPET materiálu pionýrem nejen v celé Kofole, ale i na trhu s mainstreamovými balenými vodami v Česku a na Slovensku vůbec. V roce 2020 ji následovala slovinská minerální voda Radenska Naturelle a letos i tradiční chorvatská minerálka Studenac, které také patří do Skupiny Kofola.

Není obal jako obal

I když je PET materiál často vnímán negativně, patří k jednomu z nejlépe zpracovatelných obalových materiálů vůbec. Pokud totiž vezmeme v úvahu nejen to, zda se může obal znovu naplnit, ale také to, jaké znečištění či spotřebu vody doprovází jeho výroba, doprava, naplnění, případně znovu využití obalu, patří lahve vyrobené z recyklovaného PET materiálu k těm nejekologičtějším. Tvoří méně emisí a při jejich výrobě se spotřebuje třikrát méně vody než například při výrobě skla,“ říká Jan Daňsa, Country Manager společnosti ALPLA, dodavatel obalových materiálů. Stejně jako u ostatních typů obalů je samozřejmě třeba i zde zajistit důsledný sběr, aby se lahve nestaly součástí směsného odpadu nebo nezůstaly pohozené v přírodě.

Jsme rádi, že na Slovensku bude od roku 2022 zaveden zálohový systém, který může přispět ke zvýšení sběru a následné recyklaci materiálu. S cílem podpořit intenzifikaci sběru, produkci rPET a tedy cirkulární ekonomiku v obalovém průmyslu budeme podporovat tyto snahy i v Česku,“ doplňuje Jannis Samaras.

Jak vzniká rPET vhodný i pro obaly potravin

rPET se vyrábí z PET lahví vytříděných ze žlutých kontejnerů. Prázdné PET lahve se omyjí, odstraní se z nich jiné typy plastu použité na uzávěry a etikety, nařežou se na malé vločky, opět projdou několikanásobným praním i mytím a následně se roztaví a vytvoří se z nich granulát na výrobu nových produktů. Pokud se materiál plánuje použít k balení potravin, musí splňovat certifikaci EFSA (European Food Safety Authority), při níž nejméně 95 % PET materiálu musí pocházet z potravinářských produktů. „Naše firma se zaměřuje pouze na rPET pro přímý styk s potravinami. PET materiál vhodný k recyklaci pro potravinářský průmysl nakupujeme po celé Evropě včetně Slovenska, zpracováváme ho v závodech v Rakousku a Polsku, které jsou uhlíkově neutrální, a samotné preformy, ze kterých se už vyfukují lahve, vyrábíme v Česku. Takže celý proces je lokální, což ještě více snižuje uhlíkovou stopu lahví používaných pro minerální vodu Kláštorná Kalcia,“ dodává Jan Daňsa.

Udržitelnost jako komplexní přístup

Skupina Kofola postupně zapracovává udržitelnou strategii do každého svého rozhodnutí. Kromě toho, že pokračuje ve snižování uhlíkové stopy zaměřením se na obaly z recyklovaného materiálu, na vratné balení, ve kterých dnes prodává 16 % nápojů, rozšiřuje i nabídku čepovaných nápojů, které se dají považovat za téměř bezobalové řešení. V rámci komplexní udržitelné strategie se věnuje kvalitě surovin i ochraně vodních zdrojů.

Prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás velmi důležité. Dlouhodobě se zajímáme o ochranu vodních zdrojů. I proto jsme před lety navázali spolupráci se zemědělci, lesníky a starosty obcí v Rajecké dolině, abychom ochránili půdu a vodu a měli pod kontrolou kvalitu surovin pro výrobu nápojů. Loni jsme díky spolupráci s místními získali certifikaci území jako BIO lokality pro volný sběr bylin a začali v této oblasti šetrně pěstovat bylinky. V těchto aktivitách vidíme smysl a pokračujeme v nich stejným způsobem i na dalších místech v Česku,“ uzavírá Jannis Samaras.

Zdroj a foto: Kofola ČeskoSlovensko

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010