Kaufland získal prestižní ocenění Top Employer 2019 na národní i celoevropské úrovni

Dvojnásobné ocenění za svou práci v oblasti HR získala společnost Kaufland od nezávislého mezinárodního institutu Top Employer. Ten každoročně vyhlašuje vybrané firmy, u kterých skrze jednotlivé faktory posuzuje kvalitu nastavení personální politiky a celkový přístup k zaměstnancům. Kaufland obdržel prestižní cenu Top Employer 2019 Czech Republic a Top Employer 2019 Europe.

Proces získání tohoto ocenění začíná u důkladného zpracování dotazníku, který zkoumá přístup společností k vybraným oblastem, jako je například talent management, personální plánování, recruiting, onboarding nebo leadership development. Otázky směřují i na oblast firemní kultury, kde se hodnotí především zapojení zaměstnanců, diverzita, integrita, přístup firmy k oblasti společenské odpovědnosti, ale také nastavení hodnot a wellbeing. „Práce na dotazníku byla pochopitelně velmi náročná. Zpracovali jsme velmi komplexní dokument, k němuž jsme dodali celkem 44 příloh, ve kterých se hodnotitelé seznámili s našimi konkrétními systémy a opatřeními, které v Kauflandu fungují,“ popisuje proces tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika Renata Maierl.

Po vyhodnocení dokumentace následuje několikahodinový validační pohovor, který má za cíl upřesnit či doplnit některé z odpovědí. „Jedná se o nejnáročnější část celého postupu, jelikož verifikace tvrzení hodnocené společnosti musí být v souladu s podrobným a časově striktně ohraničeným validačním pohovorem,“ dodává Renata Maierl. Institut Top Employer následně provádí audit prostřednictvím externí společnosti a následuje fáze finálního vyhodnocení a certifikačního procesu, který byl letos zakončen slavnostní večeří 14. února 2019 v Amsterdamu. Za řetězec Kaufland se soutěže účastnilo všech sedm zemí, ve kterých Kaufland působí.

Firma obdržela nejen ocenění Top Employer 2019 Czech Republic, ale také Top Employer 2019 Europe. V kategorii Food & Beverages Czech Republic získal Kaufland Česká republika ocenění jako jediný zaměstnavatel.

Společnost Kaufland zaměstnává v České republice celkem 23 500 lidí, celosvětově pak přes 150 000.

Zdroj a foto: Kaufland

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři