Hornbach nabízí 20% cenové zvýhodnění pro postižené tornádem ve své brněnské prodejně

Společnost Hornbach si je vědoma, do jak těžké životní situace se dostali lidé, kteří ztratili střechu nad hlavou. Materiální pomoc jsme poskytli přímo krizovému štábu Jihomoravského kraje již v prvních hodinách neštěstí. I přesto jsme se rozhodli naši pomoc občanům postižených obcí i místním samosprávám ještě výrazně rozšířit a to především na rychlou renovaci zničených domovů a bytů. Pomoc je zaměřena na obce Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Týnec a zasaženou část města Hodonín.

Navzdory tomu, že Hornbach je známý tím, že má trvale nízké ceny a cenová zvýhodnění nedává, budou mít občané v období od 25. června do 31. srpna 2021 nárok na mimořádné cenové zvýhodnění ve výši 20%, které bude odečteno na pokladně. Podmínkou získání bude potvrzení OÚ nebo MÚ, že obyvateli vznikla vlivem tornáda škoda. Poskytnutá pomoc bude sloužit pouze pro účely oprav, renovací, úklidů a takto zakoupené zboží není určeno pro další obchodování.

Formuláře pro toto potvrzení jsou k dispozici na webu www.hornbach.cz či prodejně brněnského projektového marketu Hornbach.

Věříme, že tato forma pomoci pomůže postiženým lidem co nejrychleji opravit své domovy a vrátit se k normálnímu životu.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010