Coca-Cola HBC nabízí 2,5 milionu korun startupům

Společnost Coca-Cola HBC, prostřednictvím své Sustainability Challenge výzvy, hledá startupy, které vyvíjejí nová řešení v oblasti udržitelnosti. Vítěz této výzvy o nejlepší nápad v oblasti udržitelných obalů získá 2,5 milionu korun ( 100 000 euro). Soutěžní řešení se mají zaměřovat na obaly, které co nejméně zatíží životní prostředí, nebo na převratná řešení v oblasti efektivního sběru takového odpadu. Zapojit se mohou i české startupy a jejich projekty, pokud do 18. února 2022 odevzdají svou přihlášku.

 Společnost Coca-Cola HBC spustila výzvu COCA-COLA HBC SUSTAINABILITY CHALLENGE pro startupy pracující na řešeních, která přispějí ke snížení produkce odpadu a podpoře cirkularity.

Prostřednictvím této výzvy hledá nová řešení nápojových obalů, která budou pro spotřebitele přitažlivá a životní prostředí zatíží méně než stávající „konvenční“ typy balení. Zároveň však musí být ekonomicky udržitelná a mít potenciál využívání ve velkém. Výsledkem může být nejen udržitelnější či znovu použitelné balení, ale i řešení, díky kterým lze používat méně obalů nebo dokonce žádné.

Inovace v oblasti sběru by měly pomoci zvýšit nejen objem vysbíraných použitých nápojových obalů, ale také motivovat spotřebitele k zapojení do jejich sběru. Nová řešení by měla být ekonomicky efektivní a použitelná v mnoha zemích a měla by doplňovat stávající infrastrukturu.

Výzva hledá startupy nebo návrhy technologií s prototypy. technologie s prototypy. To nejlepší řešení odmění částkou 2,5 milionu korun (100 000 euro). Společnost Coca-Cola HBC chce navázat partnerství a investovat do nejslibnějších z technologií a společností, kterým svými zdroji a podporou pomůže implementovat a rozšířit jejich řešení a představit je svým partnerům. Zároveň nabízí svoji 70letou zkušenost v oblasti spotřebitelských obalů.

„Spolupráce Coca-Cola HBC se startupy zajistí lepší řešení pro spotřebitele a bude rovněž šetřit cenné zdroje v celém dodavatelském řetězci. Věříme, že inovace jsou pro následující roky klíčovým nástrojem, jak dále snižovat ekologickou zátěž našeho podnikání. Vítěz naší výzvy kromě financí získá i zajímavé zkušenosti ze spolupráce se společností, která je jedničkou v udržitelné produkci nápojů v Evropě,“ říká Michal Dyttert, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Coca-Cola HBC byla 1. února 2022 oceněna jako nejudržitelnější evropská nápojová firma v každoroční ročence S&P Global’s, která zveřejňuje výsledky ratingu Dow Jones Sustainability Index. Již jedenáct let za sebou se také umísťuje v top trojce tohoto světového žebříčku. Společnosti se přísná kritéria tohoto hodnocení podařilo splnit například díky tomu, že za poslední dekádu ušetřila napříč celým svým výrobním řetězcem 1,8 milionu tun emisí oxidu uhličitého a 6,5 ​​miliardy litrů vody, nebo tím, že až 98 % surovin pro jednotlivé trhy získává lokálně.

Společnost Coca-Cola HBC prosazuje přechod na cirkulární ekonomiku a věří, že každý nápojový obal může být po vytřídění a recyklaci cennou surovinou pro výrobu toho dalšího. Svými dobrovolnými závazky se odpovědně snaží přispívat k řešení problému s jednorázovými obaly, kterému čelí dnešní svět.

Právě proto se zavázala plnit svou ambiciózní environmentální strategii World Without Waste. Její součástí je dosažení stoprocentní recyklovatelnosti svých nápojových obalů, což se na českém i evropském trhu společnosti Coca-Cola HBC již podařilo splnit. Do roku 2025 plánuje v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PETu ve svých lahvích až na 50 %. Do roku 2030 chce společnost vytřídit a zrecyklovat stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. To je jen část rozsáhlé strategie, jejíž součástí je i hledání inovativních řešení a spolupráce s různými partnery, například i v podobě výzvy COCA-COLA HBC SUSTAINABILITY CHALLENGE.

Možnost přihlášení a veškeré informace o výzvě, která probíhá do 18. února 2022 a jejich podmínkách, naleznete na stránce: https://cchbc-challenge.rainmaking.io/

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme