BILLA se stává partnerem Národní sítě záchranných stanic

568 zobrazení

Ročně přijmou záchranné stanice více než 25 000 poraněných zvířat. Zhruba 40 % z nich bohužel zranění nepřežije, nicméně zbylá zvířata jsou ve většině případů do roka vyléčena a vypuštěna zpět. O pomoc zraněným či jinak hendikepovaným živočichům se stará Národní síť záchranných stanic a společnost BILLA se nyní stává jejím generálním partnerem. K uzavření partnerství dochází symbolicky na Mezinárodní den zvířat, který připadá na neděli 4. října.

Partnerství společnosti BILLA s Národní sítí záchranných stanic je další aktivitou, která se stane součástí konkrétních CSR aktivit společnosti BILLA v České republice a zapadá do strategie dlouhodobé udržitelnosti, jejíž součástí je například omezování plastů, druhotné zpracování materiálů a jejich znovupoužívání, ale také pomoc přírodě.

Do záchranných stanic se dostávají divoká zvířata s nejrůznějšími hendikepy. Mezi nejčastější úrazy patří zejména popálení od elektrického proudu, poranění nárazem na skleněnou plochu či postřelení. Stovky případů nicméně tvoří i poranění zvířat, která přišla do styku s odpadky pohozenými do volné přírody. S plastem související případy se pak v drtivé většině týkají zaškrcení zvířat nebo pozření nejrůznějších plastových částí, obalů či sáčků.

Je alarmující, kolik zvířat ročně skončí poraněných kvůli lidské neopatrnosti a bezohlednosti. Cílem společnosti BILLA je dát našemu claimu ‚Aby si nás příroda zase oblíbila‘ skutečnou podobu. Proto se také dlouhodobě věnujeme obnově přírody výsadbou sadů a alejí. Pomoc živočichům, kteří se vlivem lidské činnosti zranili, byla proto další logickou volbou,“ uvedl Jaroslaw Szczypka, generální ředitel BILLA ČR.

Zdroj a foto: REWE