BILLA navýšila tento rok již podruhé mzdy svým zaměstnancům

2838 zobrazení

Společnost BILLA navýšila k 1. 10. tohoto roku mzdy zaměstnancům na prodejnách v průměru o 5 %, což odpovídá průměrnému navýšení o 1 200 Kč.

Společnost BILLA přistoupila k navýšení již po druhé v tomto roce. Celkově v roce 2019 navýšila v průměru základní mzdy zaměstnanců prodejen o 17 %.

K navýšení mezd dochází v rámci sociálního dialogu se základními odborovými organizacemi – Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR (OSPZV – ASO) a Federací výkonných zaměstnanců ČR (FVZ). Kolektivní vyjednávání o uzavření smlouvy na další období byla zahájena.  

„Zvyšování pracovních a mzdových podmínek je pro nás velmi důležité téma a další navýšení mezd je forma poděkování našim zaměstnancům za úsilí, které každodenně vkládají do servisu pro naše zákazníky,“ říká Jaroslaw Szczypka generální ředitel BILLA ČR. „Naším dlouhodobým cílem je být i nadále atraktivním a férovým zaměstnavatelem na maloobchodním trhu,“ dodává Jaroslaw Szczypka.

Zdroj a foto: REWE Group

RELATED ITEMS