98 procent českých pediatrů vnímá nadváhu v dětském věku za závažný problém

6698 zobrazení

Dětskou nadváhu a obezitu považuje 98 procent českých a 94 procent slovenských praktických lékařů pro děti a dorost za závažný problém. Český pediatr má v průměru ve své péči 20 procent dětských pacientů s nadváhou, jeho slovenský kolega poté v průměru 17 procent takovýchto pacientů. Řešení tohoto problému spatřují lékaři především v častějších pohybových aktivitách a zdravém stravování dětské populace. 

Dětská nadváha a obezita jsou jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století. Tato globální civilizační nemoc postihuje mnoho zemí s nízkým a středním příjmem, zejména pak v městském prostředí. Prevalence se zvyšuje závažným tempem. Celosvětový odhad v roce 2015 podle organizace WHO pro děti do 5 let je více než 42 milionů. Téměř polovina těchto dětí pod 5 let žila v Asii a čtvrtina v Africe. Situace není nijak příznivá ani u českých dětí. Podle výzkumu VZP má každé třetí dítě nadváhu nebo obezitu.

Problémy jsou způsobeny především denním sezením u počítače (více než každé čtvrté dítě) a nedostatkem pohybu omezeným pouze na školní tělocvik,“ říká RNDr. Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu v GfK.

Na otázky spojené s nadváhou a obezitou českých dětí jsme se zeptali praktických lékařů pro děti a dorost. Výsledky jsou stejně alarmující jako ve světě. Námi oslovení čeští pediatři vnímají situaci týkající se nadváhy v rámci dětské populace za závažný problém (98 procent).

Dětský ambulantní lékař v České republice má ve své péči v průměru 20 procent pacientů s nadváhou, přičemž třetina pediatrů uváděla zastoupení těchto dětí a teenagerů v praxi vyšší než 21 procent.

Ani na Slovensku, kde byl obdobný výzkum také realizován, není situace o moc lepší. Slovenský pediatr má v péči v průměru 17 procent dětí s nadváhou.

Obezita je vyšší stupeň nadváhy. V průměru mají čeští dětští lékaři v péči 15 procent dětských pacientů s nadváhou, u kterých se dá již hovořit o obezitě. V 18 procentech případů uváděli lékaři zastoupení dětských obézních pacientů v rámci osob s nadváhou v praxi nad 21 procent.  Na Slovensku je situace velmi podobná – lékaři mají ve své praxi v průměru 16 procent dětí s nadváhou na úrovni obezity.

A co lékaři dětem i rodičům v případě nadváhy radí? Asi nikoho nepřekvapí, že v době, kdy technologie mění svět a děti více času než na sportovištích tráví u počítače, tabletu či mobilního telefonu, je ze strany lékařů nejčastěji doporučovaná častější pohybová aktivita. Ke zdravému pohybu samozřejmě patří i zdravé stravování, které v tomto kontextu uvedla více než polovina pediatrů (52 procent).  Nutná je z pohledu lékařů také změna v přístupu rodičů k výchově svých dětí (16 procent), orientace na zdravý životní styl a životosprávu v rodině (15 procent) či omezení konzumace sladkostí a cukru (10 procent).

 

O výzkumu

Výzkum byl proveden metodou telefonického dotazování praktických lékařů pro děti a dorost v České a Slovenské republice v červnu 2017, na reprezentativním vzorku 200 lékařů v České republice a 150 lékařů na Slovensku.

 

Zdroj: GfK Czech

Foto: wellnessnoviny.cz